Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Totalforsvaret og infrastruktur i verdensrommet på topp i Nkoms risikovurdering for ekomsektoren
Sist oppdatert

Totalforsvaret og infrastruktur i verdensrommet på topp i Nkoms risikovurdering for ekomsektoren

For tredje år på rad utgir Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) en overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering av ekomsektoren. I EkomROS 2018 rettes søkelyset mot ekomsektorens rolle i totalforsvaret, rombasert infrastruktur, nød- og beredskapstjenester i kommersielle nett og tingenes internett (IoT).

Nkoms årlige risiko- og sårbarhetsvurdering av ekomsektoren bygger på erfaringer fra faktiske hendelser de siste årene, nye sårbarheter som er avdekket og langsiktige utviklingstrekk som har betydning for sektoren. Hvert år velges en håndfull risikoområder ut for nærmere analyse.

Totalforsvarskonseptet omhandler gjensidige støtte og samarbeid mellom sivil og militær side, og Nkom har sett nærmere på ekomsektorens rolle i totalforsvaret. Nkom har også vurdert samfunnets økende avhengighet til rombasert infrastruktur, blant annet satellittnavigasjonssystemer.

Rapporten fokuserer videre på det økende omfanget av tingenes internett, kompleksiteten i femte generasjons mobilnett og innføringen av kunstig intelligens for å håndtere denne kompleksiteten. Denne utviklingen krever et høyt nivå av systemkompetanse og sikkerhetsforståelse hos ekomtilbyderne for å levere tjenester med forsvarlig sikkerhet.

De kommersielle mobilnettene vil være sentrale for å levere fremtidige tjenester for nød- og beredskapsetatene. I rapporten har Nkom vurdert problemstillinger knyttet til sikkerhet og robusthet for neste generasjon nødnett. Temaet skal også inngå i en konseptvalgutredning om neste generasjon nødnett som skal gjennomføres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), med bistand fra Nkom.

I EkomROS 2016 og 2017 fokuserte Nkom på utfordringer ved tjenesteutsetting og redusert nasjonal kontroll på kritisk tjenesteproduksjon. Sårbarheten i nasjonal sambandsinfrastruktur var også et sentralt tema. Disse temaene er fortsatt høyst aktuelle og styrende for Nkoms prioritering av tiltak for å øke sikkerheten og robustheten i nettene.

EkomROS 2018 inngår i den totale risiko- og sårbarhetsvurdering som gir grunnlag for Nkoms prioritering av tiltak i ekomsektoren de kommende årene. Dokumentet danner også, sammen med vurderingene fra blant annet NSM og PST, grunnlag for vurderinger av aktuelle risikoer for aktørene i ekombransjen.