Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Tilsyn med satellittjordstasjoner på Svalbard høsten 2017
Sist oppdatert

Tilsyn med satellittjordstasjoner på Svalbard høsten 2017

Høsten 2017 gjennomførte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for første gang tilsyn med satellittjordstasjoner på Svalbard i medhold av ny forskrift.

1. mai 2017 trådte ny forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt på Svalbard i kraft. Denne gav Nkom et helhetlig ansvaret for tilsyn av, og utstedelse av tillatelser for området. Tilsynet ble gjennomført ved jordstasjoner iBarentsburg, Ny Ålesund, Longyearbyen og Hornsund. Sysselmannen på Svalbard og Forsvarets forskningsinstitutt bistod Nkom ved tilsynet.

Under tilsynene ble blant annet stasjonenes logger over satellittpasseringer og antennebruk samlet inn og gjennomgått.

Tilsynene avdekket ingen uregelmessigheter.