Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Tilskuddsordning har ført til mer bredbåndsbygging i distriktene
Sist oppdatert

Tilskuddsordning har ført til mer bredbåndsbygging i distriktene

Støtteordningen for bredbåndsutbygging, som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) administrerer på vegne av Samferdselsdepartementet, har nå blitt evaluert. Evalueringen viser at ordningen stort sett fungerer etter hensikten.

Støtteordningen skal bidra at alle brukere i Norge får tilgang til grunnleggende bredbånd av god kvalitet, og bedre tilbudet av høyhastighetsbredbånd (NGA-dekning) i spredtbygde områder. Ordningen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA), og forplikter norske myndigheter til å få den evaluert eksternt. Oslo Economics, Norsk Telecom og Simonsen Vogt Wiig har på oppdrag fra Nkom gjennomført evalueringen, og konklusjonen er nå levert.

Evalueringen viser at ordningen på en sikker og effektiv måte i all hovedsak er gjennomført i tråd med ESAs vedtak. Utbyggingsprosjektene skjer i størst grad i områder som mangler grunnleggende dekning. Evalueringen viser at økningen har kommet i områder som sannsynligvis ikke ville blitt bygget ut på rene kommersielle vilkår. Den tyder også på at den økte dekningen har bidratt til å realisere forbrukerfordeler, i form av at flere har anskaffet bredbånd eller benyttet seg av et bedre tilbud.

Støtteordningen er gjennomført på en måte som sikrer stor grad av kostnadseffektivitet, men evalueringen viser også at det er potensiale for forbedringer. Det pekes på at Nkom kunne ha stilt krav til informasjonskilde, for eksempel eiendomsregister for å verifisere antall husholdninger som oppgis i søknadene.
Det kommer også fram at kostnadseffektiviteten kunne vært bedre, dersom kommunene hadde informert bedre om tildelingskriterier i en del av de lokale anbudskonkurransene.

Virkemiddelet Norge har valgt ved å finansiere utbygging av bredbånd i områder som anses som kommersielt ulønnsomme, anses å være det mest relevante sammenlignet med alternativer som skatteinsentiver eller tilskudd direkte til sluttbrukere.

Evalueringsrapporten viser også at tilskuddsordningen i liten grad har fortrengt private investeringer. Den har fungert i for få år til at det har vært mulig å se positiv effekt på befolkningsutvikling, arbeidsplasser eller næringsutvikling i tilskuddskommunene. Det er derimot dokumentert positive effekter på produksjonen av digitale kommunale tjenester.
Til tross for at fiberteknologi kan ha blitt favorisert i en del anbudskonkurranser, har risikoen for konkurransevridende effekter vært liten.