Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Tilskuddsordning for bredbånd 2016
Sist oppdatert

Tilskuddsordning for bredbånd 2016

Alt er nå klart for en ny runde med tilskudd til bredbåndsutbygging i kommuner som har dårlig bredbåndsdekning. Midler til utbygging kan søkes om til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innen 10. mai.

For 2016 har Stortinget bevilget 126,5 millioner kroner for å bidra til at alle husstander i Norge kan få et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er Nkom som forvalter ordningen.

De offentlige midlene skal gå til bredbåndsutbygging der de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut.

Nkom vil på oppdrag fra regjeringen fordele midlene til bredbåndsutbygging. Dette vil skje i nært samspill med fylkeskommunene. Det er kun kommuner eller fylkeskommuner som kan søke om midler. Fylkeskommunene vil prioritere mellom de ulike prosjektene i sine fylker. Nkoms rolle er å se hele landet under ett og tildele midler ut fra et felles sett med kriterier. Godkjente prosjekter skal legges ut på offentlig anbud.

Kriterier for støtte

Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud, vil bli prioritert til å få støtte til utbygging. Kriterier som kostnadseffektivitet, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer spiller også inn. Det åpnes i tillegg opp for å få støtte til forbedring av eksisterende tilbud i områder uten høykapasitetsbredbånd.

Det er en liten endring i vektingen av kriteriene for å få bredbåndstøtte i 2016. Nå vil det legges mer vekt på søknader i områder som ikke har grunnleggende bredbåndsdekning. Samtidig legges det også noe større vekt på lokal medfinansiering og kostnadseffektiv utbygging.

Søknadsprosessen

Kommuner som ønsker å søke om bredbåndstilskudd, finner mer informasjon om ordningen på Nkoms hjemmesider. Lokale dekningskart kan bestilles ved å sende en epost til dekningskart@nkom.no.

Selve søknaden sendes inn gjennom søknadsportalen Regionalforvaltning.no og vil først bli behandlet av fylkeskommunen.

Søknadsfristen er 10. mai.