Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Tildelingen av 900 MHz-båndet – auksjonsprosessen fortsetter
Sist oppdatert

Tildelingen av 900 MHz-båndet – auksjonsprosessen fortsetter

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) starter opp igjen forberedelsene til auksjonen i 900 MHz-båndet. Auksjonen var planlagt å starte 1. juni 2016, men tidsplanen ble forskjøvet i påvente av at Nkom ville foreta ytterligere vurderinger av innspill om konkurransesituasjonen. Etter den nye tentative tidsplanen vil auksjonen bli avholdt første halvår 2017.

I auksjonen i 900 MHz-båndet skal Nkom tildele ca. 2 x 20 MHz (fire blokker à ca. 2 x 5 MHz). Frekvensressursene innehas i dag av henholdsvis Telia og Telenor og tillatelsene utløper 31. desember 2017.

Tildelingen er regulert av et overordnet rammeverk og et auksjonsregelverk. Rammeverket angir blant annet minstepriser, auksjonsformat og frekvenstak. Rammeverket ble fastsatt i oktober 2015 etter en forutgående offentlig høring.

Auksjonsregelverket, som angir detaljerte auksjonsregler, var på høring i perioden 15. januar til 26. februar 2016. I forbindelse med denne høringen mottok Nkom et innspill fra Telia og en rapport fra Oslo Economics AS.

I innspillet ber Telia i korte trekk om at det fastsatte frekvenstaket endres fra 2 x 20,1 MHz (fire blokker) til 2 x 15 MHz (tre blokker), fordi det er sannsynlig at Telenor vil kjøpe frekvensressurser for å begrense Telias konkurransekraft.

Nkom har lagt frem innspillet for henholdsvis Telenor og ICE for kommentering. Begge aktørene har gitt innspill og Telia har også gitt merknader til de andre aktørenes kommentarer.

I forbindelse med fastsettelsen av frekvenstaket i 2015 gjorde Nkom vurderinger av konkurransesituasjonen og tildelingens betydning for denne. Nkom viser til høringsnotatet for rammeverket og Nkoms oppsummering etter høringen. Innspillet fra Telia ga etter Nkoms vurdering grunnlag for å gjøre ytterligere vurderinger før endelige auksjonsregler kunne fastsettes. Nkom har imidlertid kommet til at det fastsatte frekvenstaket på 2 x 20,1 MHz ikke endres. Se nærmere om Nkoms ytterligere vurderinger her.

Nkom planlegger å gjennomføre auksjonen første halvår 2017. Mer informasjon om auksjonen og tidsplanen finnes på auksjonsnettsiden.