Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Tildeling av frekvensressursar som vanlegvis blir nytta til radiolinje
Sist oppdatert

Tildeling av frekvensressursar som vanlegvis blir nytta til radiolinje

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) førebur tildeling av frekvensressursar i fleire frekvensband som vanlegvis blir nytta til faste tenester som radiolinjer. Etterspurnaden frå bransjen overstig mengda tilgjengelege ressursar og frekvensane skal difor tildelast ved auksjon.

Tildelinga vil foregå ved ein pengeauksjon som er planlagd hausten 2018. Meir informasjon om tildelinga er no tilgjengeleg på ei eiga auksjonsnettside.