Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Terminering av tale i mobilnett – Invitasjon til å gi innspill til oppdatering av LRIC-modellen i forkant av nye vedtak
Sist oppdatert

Terminering av tale i mobilnett – Invitasjon til å gi innspill til oppdatering av LRIC-modellen i forkant av nye vedtak

Nkom skal notifisere nye vedtak for mobilterminering innen 13. januar 2018. I forkant av vedtak skal oppdatering av LRIC-modellen vurderes. Nkom har kommet til at revisjon av LRIC-modellen bør begrenses til å oppdatere trafikkdata.

Bakgrunnen for at Nkom mener at en begrenset oppdatering er hensiktsmessig, skyldes at nye europeiske regler om metode for pristaksregulering i termineringsmarkedene er under utarbeidelse. Gjeldende LRIC-modell (v8) er et robust og forutsigbart verktøy som baserer seg på omfattende informasjon fra operatørene. En fullstendig modelloppdatering er svært ressurskrevende for alle involverte parter og forventes ikke å gi signifikante forskjeller i modellerte termineringskostnader.

Berørte aktører inviteres med dette å gi innspill til Nkoms vurderinger innen 20. desember 2016.