Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Telenor består ny marginskvistest
Sist oppdatert

Telenor består ny marginskvistest

29. mai varslet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) at Telenor kunne bli pålagt å redusere grossistprisene for selskaper som vil leie tilgang til selskapets mobilnett. Telenor har i etterkant oversendt ytterligere detaljert informasjon som forbedrer marginberegningen.

Telenor er pålagt å åpne sitt mobilnett for andre tilbydere av mobiltjenester. Formålet med plikten er å legge til rette for like konkurransevilkår, slik at også mindre aktører kan tilby kunder i sluttbrukermarkedet mobilabonnement under sine egne merkenavn.

Prisbetingelsene fra Telenor skal forhindre at kjøpere av tilgang til selskapets mobilnett, kommer i marginskvis. Hver sjette måned tester Nkom derfor prisvilkårene. Det er utviklet en egen modell for slike marginskvistester, der de mest aktuelle abonnementene fra Telenor inngår. Omfanget av testen vil variere fra gang til gang, slik at den skal være representativ for konkurransebildet i markedene som testes.

Første gang testen ble gjennomført, høsten 2016, viste testresultatene at Telenor etterlevde kravene på det aktuelle tidspunktet. Andre testrunde ble gjennomført ultimo mai, og viste at tilgangsprisen for tjenesteleverandører var for høy. Nkom varslet derfor pålegg om retting.

Telenor har i etterkant av varselet fra mai gitt ytterligere opplysninger om inntekter og kostnader som skal inngå i testen. Selskapet har også redusert tilgangsprisene med virkning fra 15. juni 2017. Denne reduksjonen er resultat av forordningen fra EU om betingelser og priser for å bruke mobiltjenester på reise i Europa (roaming).

Nkom har gjennomført en fornyet marginskvistest som bruker nye data fra Telenor og de nye, reduserte prisene. Resultatet er at Telenor består marginskvistesten. Det er derfor ikke grunnlag for å kreve at prisene skal reduseres ytterligere i denne omgang.