Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Svak omsetningsøkning i ekommarkedene - sterk datavekst i mobilmarkedet
Sist oppdatert

Svak omsetningsøkning i ekommarkedene - sterk datavekst i mobilmarkedet

Omsetningen i markedene for telefoni, bredbånd og TV over bredbånd økte med 184 millioner i første halvår 2014, sammenliknet med samme periode i 2013. Markedsandelene mellom selskapene i de ulike markedene har i samme periode ikke endret seg stort. Databruken er fortsatt sterkt stigende. Dette viser tall fra det norske ekommarkedet, som Post- og teletilsynet presenterer i dag.

Telenor står for godt og vel 52 prosent av omsetningen i sluttbrukermarkedene i første halvår 2014, noe som er relativt likt som i første halvår 2013. TeliaSoneras andel er 13 prosent. Det er også omtrent det samme som ett år tidligere.

Antall mobilabonnement økte med 70.000 i første halvår, og dette er mer enn befolkningsøkningen. Mobilt bredbånd er på hell i privatmarkedet, men vokser fortsatt i næringslivet.

- Pakkeabonnement med inkludert datamengde kombinert med smarttelefon, synes i økende grad å dekke forbrukeres behov for mobilt bredbånd. Smarttelefon kan jo også brukes som modem til andre enheter som for eksempel bærbar PC og nettbrett, sier Torstein Olsen, direktør i Post- og teletilsynet. – Antakelig er det viktig hvem som betaler regningen, og jeg tror dette er grunnen til at mobilt bredbånd fortsatt øker i bedriftsmarkedet, sier han. 

Nesten seks av ti kroner i mobilmarkedet kommer fra abonnementsprisene, altså uansett hvor mye abonnentene bruker telefonen. Dette tallet har vært økende etter at pakker som inneholder faste kvoter har blitt den dominerende typen abonnement.

Datatrafikken over folks mobiltelefoner er mer enn doblet på ett år, men omsetning per abonnement er så å si uendret i samme periode. TeliaSoneras kunder konsumerer i gjennomsnitt 50 prosent mer data over mobilene enn kundene både i Telenor og Tele2/Network Norway, selv om prisene på abonnementene i de ulike selskapene i mange tilfeller er relativt like.

Abonnenter i norske selskaper bruker mobilen stadig mer på reise i utlandet. Både inntekter og utgifter har gått ned, mens nettoinntekter (som andel av totale inntekter) er over 75 prosent i første halvår 2014 (opp fra 70 prosent for ett år siden).

Fiber vokser

I bredbåndsmarkedet avtar veksten for bredbånd over kabel-TV-nett, mens for abonnement via telefonlinjen (xDSL) er det fortsatt reduksjon. Totalt er det nå 1,8 mill. privatabonnement på fast bredbånd, og 28 prosent av disse er fiberabonnement. Telenor og Viken har omtrent like store markedsandeler i fibermarkedet, men Telenor vokser mest.
I markedet for distribusjon av TV videreføres trenden med at det er vekst i omsetningen pr. abonnement. Distribusjon av TV over fibernett vokser for øvrig mest, målt i både omsetning og abonnement, sammenlignet med distribusjon av TV over andre plattformer.