Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Studier for bruk av trådløse nettverk i 6 GHz-båndet
Sist oppdatert

Studier for bruk av trådløse nettverk i 6 GHz-båndet

CEPT studerer muligheter for bruk av trådløse nettverk i frekvensbåndet 5925-6425 MHz, og fristen for å gjennomføre studiene er satt til sommeren 2020. Nkom vurderer nå hvilke konsekvenser dette eventuelt skal få for den planlagte tildelingen av frekvensbåndet i Norge.

Betingelsene for CEPT-studiene1 er at eksisterende tjenester i båndet, som er radiolinje og faste satellitt-tjenester, skal beskyttes slik at de kan fortsette å operere som de gjør i dag. Samtidig arbeider Europakommisjonens Radio Spectrum Committee med et utkast til mandat til CEPT. I dette mandatet vil CEPT bli bedt om å studere og vurdere hvorvidt det lar seg gjøre å introdusere trådløse nettverk2 i frekvensbåndet 5925-6425 MHz uten at det pålegges restriksjoner på eksisterende bruk, og deretter skal CEPT utvikle harmoniserte tekniske løsninger for sameksistens.

I Norge er frekvensbåndet 5930,375 – 6419,615 MHz (lav 6 GHz) avsatt til spektrumstillatelser for radiolinje, og Telenor har i dag tillatelse til bruk av samtlige frekvensressurser i båndet. Tillatelsen løper ut 31. desember 2017. I forbindelse med Nkoms kommende tildeling av en rekke radiolinjebånd, herunder lav 6 GHz, har Nkom tidligere informert om at frekvensbåndet lav 6 GHz vil bli tildelt dels som spektrumstillatelser (kanal 1-4) og dels som individuelle sendertillatelser (kanal 5-8).

Som følge av studiene og vurderingene CEPT skal gjennomføre vedrørende bruk av trådløse nettverk i frekvensbåndet lav 6 GHz (gjennomføres i arbeidsgruppe SE45), har det nå oppstått usikkerhet knyttet til kriterier for eventuell deling mellom radiolinje og trådløse nettverk i båndet. Nkom har foreløpig ikke tatt stilling til hvilke konsekvenser dette skal få for den planlagte tildelingen av frekvensbåndet, men vil gi nærmere informasjon i løpet av første kvartal 2018. Informasjonen vil bli publisert på Nkoms nettside. I påvente av nytildeling, har Nkom gitt midlertidig forlengelse av Telenors tillatelse i lav 6 GHz-båndet. Forlengelsen gjelder frem til en ordinær tildeling, men i første omgang ikke lenger enn til 31. desember 2018.

1) The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations
2) Wireless Access Systems (WAS)/ Radio Local Area Networks (RLAN)