Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Stor økning i tilgangen til høyhastighets bredbånd
Sist oppdatert

Stor økning i tilgangen til høyhastighets bredbånd

78 prosent av norske husstander har nå tilgang til bredbånd med hastighet på minst 100 Mbit/s. Valgmulighetene mellom ulike bredbåndsteknologier øker, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) registrerer at flere kan få høyhastighets bredbånd både via fibernett, kabel-TV-nett og kobberlinje (VDSL).

Nkom legger frem en stor dekningsundersøkelse av tilgang til bredbånd for norske husstander og næringsbygg (inkl. offentlig sektor). Hovedkonklusjonen er at det både er bedre tilgang til bredbånd over de ulike teknologiene, og at svært mange nå har tilgang til de høyeste hastighetene. I 2015 hadde 73 prosent av husstandene tilgang til bredbånd med nedstrøms hastighet på over 100 Mbit/s, mens tallet nå er 78 prosent.

Analysen bygger på data hentet inn fra leverandørene av bredbånd i det norske markedet*. For fast bredbånd vil det si om lag 125 tilbydere. For mobilt bredbånd er dekningskart fra mobiloperatørene analysert. Resultatet beskriver bredbåndsdekningen ved utgangen av første halvår 2016 og sammenlikner dette med dekningen på samme tidspunkt i 2015.

Flere kan få mer

Utbyggingen av fibernett har skutt ytterligere fart. Ved utgangen av første halvår 2016 hadde 46 prosent av husstandene tilgang til bredbånd over fibernett. Det er en økning fra 41 prosent ett år tidligere. 53 prosent hadde tilgang til bredbånd over kabel-TV-nett. Det er to prosentpoeng mer enn året før. Halvparten av husstandene har nå tilbud om VDSL, dvs. høyhastighets bredbånd via den tradisjonelle fasttelefonilinjen. Det er en økning fra 47 prosent i 2015.

Samlet har 85 prosent av husstandene tilgang til bredbånd over fibernett, kabel-TV-nett eller VDSL. Det er en økning på tre prosentpoeng fra 2015. Disse teknologiene gir tilgang til middels eller høyere hastigheter. De aller fleste, 83** prosent, har tilgang til bredbånd på minst 30 Mbit/s nedstrøms hastighet. Tilsvarende andel ett år tidligere var 79 prosent.

69 prosent av næringsbygg som er med i undersøkelsen, hadde tilgang til bredbånd over fiber, kabel-TV-nett eller VDSL. Tilsvarende tall i fjor var 61 prosent.

Tilgang for «alle» - men stor geografisk ulikhet

Det er kun et fåtall husstander i Norge som ikke har tilgang til bredbånd, målt som grunnleggende bredbåndsabonnement som gir minst 4 Mbit/s nedstrøms hastighet. 95 prosent av husstandene har nå slikt tilbud på bredbånd over fastnett, men denne andelen øker til nær 100 prosent når vi inkluderer mobilt bredbånd (4G/LTE):
- I ni kommuner er mellom 96 og 99 prosent av husstandene dekket av bredbånd som har minst 4 Mbit/s i nedstrøms hastighet. Alle øvrige kommuner har en dekning på minst 99 prosent.

- 96 prosent av husstandene i tettbygde strøk har tilgang til bredbånd over fiber, kabel-TV-nett eller VDSL. Tilsvarende andel i spredtbygde strøk er 37 prosent på landsbasis. I 2015 var disse andelene henholdsvis 94 og 32 prosent.

- Bildet fylkene imellom er tilsvarende variert. I Oslo har 98 prosent av husstandene tilgang til bredbånd med minst 100 Mbit/s i nedstrøms hastighet. I Sogn og Fjordane er denne andelen 44 prosent.

* Tall hentet inn og bearbeidet av konsulentselskapet Nexia på oppdrag fra Nkom
** Nexia har foretatt endringer i rapporten som ble publisert 22. september. Ny versjon datert 27. september er publisert. Prosentsatsen i denne nyhetsmeldingen er endret fra 82 til 83  

Rapport med vedlegg: