Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Stor økning i mobildekning på 4G
Sist oppdatert

Stor økning i mobildekning på 4G

95 prosent av befolkningen hadde mobildekning for 4G ved utgangen av 1. halvår 2015. På samme tidspunkt i 2014 var dekningen på 83 prosent. Arealdekningen for 4G er i samme tidsrom økt fra 24 prosent til 49 prosent.

Det viser beregninger som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjennomført og som presenteres i rapporten «Bredbånd i Norge 2015». Det er imidlertid store variasjoner mellom fylkene. Oslo og fylkene rundt Oslofjorden har gjennomgående høyere befolknings- og arealdekning enn resten av landet.

Befolknings- og arealdekningen blir høyere hvis vi inkluderer 3G. Per 1. halvår 2015 hadde 99 prosent av befolkningen dekning på 3G og 4G samlet, mens arealdekningen for 3G og 4G samlet utgjør 61 prosent. Det er betydelig overlapp mellom dekningen hos de tre nettoperatørene, og store deler av befolkningen har 3G og/eller 4G-dekning samtidig fra to eller tre operatører. Nkom har også beregnet hvor stor del av befolkningen og av arealet som bare har 3G og/eller 4G-dekning fra én operatør. For landet som helhet er det 4 prosent av befolkningen som har 3G og/eller 4G-dekning fra bare én operatør, mens 25 prosent av arealet er dekket av bare én operatør med 3G og/eller 4G. Også her er det betydelige variasjoner mellom fylkene.

Tilgang til fast bredbånd

Stadig flere husstander har tilgang til høyhastighets bredbånd i form av VDSL, fiber eller bredbånd over kabel-TV-nett. Dette er bredbånd som gir mulighet for en hastighet på 30 Mbit/s ved nedlasting. Ved utgangen av 1. halvår 2015 hadde 1,96 millioner husstander tilgang til slike nett. Det utgjør om lag 82 prosent av totalt antall husstander. På samme tidspunkt i 2014 var det 1,83 millioner husstander som hadde dette tilbudet. Det er imidlertid ikke alle som benytter dette tilbudet. Per 1. halvår 2015 var det 1,34 millioner husstander som abonnerer på høyhastighets bredbånd. Det er en økning på nesten 153.000 sammenlignet med samme tidspunkt i 2014.

Ved utgangen av 1. halvår 2015 var det bortimot 974.000 husstander som hadde tilgang til fiberbasert bredbånd. Det er en økning på nesten 109.000 sammenlignet med samme tidspunkt i 2014. Om lag 60 prosent av husstandene som har tilgang til fibertilgang har abonnement på dette.

Bredbåndshastighet

Bredbåndskundene kan måle hastigheten på sitt bredbånd ved hjelp av portalen www.nettfart.no. Hittil i 2015 måler kundene med fast bredbånd en gjennomsnittlig hastighet på om lag 22 Mbit/s ved nedlasting. Dette omfatter bredbånd over xDSL, fiber og kabel-TV-nett. For bredbånd over fiber og kabel-TV alene ligger gjennomsnittet på rundt 35 Mbit/s. Det har vært en økning i målte hastigheter for mobilt bredbånd. Hittil i 2015 måler kundene et gjennomsnitt på omlag 14 Mbit/s ved nedlasting fra mobilnett. I tilsvarende periode i 2014 ble det målt et gjennomsnitt på 12 Mbit/s.

De hastighetene som kundene måler og dermed opplever i praksis, er gjennomgående lavere enn de hastigheter som tilbydere markedsfører som «opp-til-hastighet». Om lag 75 prosent målingene basert på fiberbredbånd gir en hastighet på mindre enn 100 prosent av det som markedsføres.  Tilsvarende andel for bredbånd over kabel-TV er om lag 63 prosent. 

Les rapporten «Bredbånd i Norge 2015» her.