Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Stor økning i bredbånd over fiber
Sist oppdatert

Stor økning i bredbånd over fiber

Antall abonnement for bredbånd over fiber økte med mer enn 112 000 fra utgangen av første halvår 2015 til samme tidspunkt i 2016. Av dette er 104 000 i privatmarkedet. Dette er den største økningen i fiberabonnement som er registeret over en 12 måneders periode.

Det viser ekomstatistikken for første halvår 2016 som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserer. Nkom har innhentet tall om abonnement, trafikk og omsetning fra alle tilbyderne av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge.

Samlet omsetning

Omsetningen totalt for fasttelefoni, mobiltjenester og fast bredbånd var om lag 15,92 milliarder kroner i første halvår 2016. Det er en økning på nærmere 183 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2015.

Fast bredbånd

Ved utgangen av første halvår 2016 var det om lag 2,07 millioner abonnement for fast bredbånd samlet i privat- og bedriftsmarkedet. Bredbånd over fiber utgjør 35 prosent av dette, eller nærmere 735 000 abonnement. Det utgjør en økning på nesten 112 400 abonnement fra utgangen av første halvår 2015. Antall fiberabonnement i privatmarkedet utgjør mer enn 691 000. Antall abonnement for bredbånd over kabel-TV-nett øker mindre enn tidligere og utgjør nærmere 634 100 ved utgangen av første halvår 2016. Antall abonnement basert på xDSL reduseres.

Mobiltelefoni og mobilt bredbånd

Ved utgangen av første halvår 2016 var det nesten 6,2 millioner abonnement for mobiltelefoni og mobilt bredbånd til sammen. Dette er en nedgang på om lag 69 000 abonnement sammenlignet med samme tidspunkt i 2015. Antall etterbetalte abonnement for mobiltelefoni øker, mens det er nedgang i antall kontantkort. Totalt sett var det en nedgang på bortimot 31 000 abonnement for mobiltelefoni.

Mobilkundene bruker stadig mer data. Total datatrafikk i første halvår 2016 var bortimot 68 millioner GB. Det er en økning på om lag 23 millioner GB fra samme periode i 2015. Mer enn 62 prosent av datatrafikken i første halvår 2016 genereres fra mobiltelefoniabonnement.

Også når norske abonnenter benytter mobilen i utlandet, brukes det stadig mer data. Datatrafikken i utlandet økte fra om lag 292 000 GB i første halvår 2015 til nærmere 741 000 GB i første halvår 2016. Samtidig hadde mobiltilbyderne på grunn av prisreduksjoner nedgang i inntektene fra norske mobilkunders bruk av mobiltelefon i utlandet. Disse inntektene utgjorde bortimot 642 millioner kroner i første halvår 2016. Det er nærmere 139 millioner kroner mindre enn i samme periode i 2015.

Fasttelefoni

Antall abonnement for fasttelefoni fortsetter å gå ned i samme takt som tidligere. Totalt var det nærmere 864 000 abonnement ved utgangen av første halvår 2016. Det er en nedgang på nesten 157 000 abonnement sammenlignet med samme tidspunkt i 2015.

Overføring av TV-signaler

Det totale antallet abonnement for mottak av TV-signaler er nesten 2 223 000 ved utgangen av første halvår 2016. Det er en reduksjon på nærmere 3 000 abonnement sammenlignet med samme tidspunkt i 2015. Det er første gang det er registrert nedgang i antall abonnement.

Fiber er den eneste aksessformen som øker. Fra utgangen av første halvår 2015 til samme tidspunkt i 2016 var det en økning på mer enn 58 000 abonnement. TV-abonnement basert på fiber utgjør 23 prosent av totalt antall abonnement.

I første halvår 2016 var den totale omsetningen for overføring av TV-signaler mer enn 4,35 milliarder kroner. Dette er en økning på over 169 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015.

Markedsandeler

Telenors andel av samlet omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd går ned fra 57,4 prosent i første halvår 2015 til 56,4 prosent i første halvår 2016. Telia øker derimot sin markedsandel fra 32,3 prosent i første halvår 2015 til 33,0 prosent i første halvår 2016.

Telenor er største tilbyder av abonnement for fast bredbånd. Telenor har en markedsandel på 41,3 prosent i privatmarkedet når vi ser alle aksessformer under ett. Også for bredbånd over fiber er Telenor største tilbyder med 18,2 prosent. Telenors markedsandel reduseres noe fra utgangen av første halvår 2015 til utgangen av første halvår 2016 når vi ser alle aksessformer under ett.

Get er nest største tilbyder av abonnement for fast bredbånd når vi ser alle aksessformer under ett. Gets markedsandel i privatmarkedet øker fra 16,9 prosent ved utgangen av første halvår 2015 til 17,5 prosent ved utgangen av første halvår 2016. Viken Fiber er nest største tilbyder av bredbånd over fiber med en andel på 15,9 prosent.

Telenor er største tilbyder innen overføring av TV-signaler med en andel på 43,7 prosent av antall abonnement ved utgangen av første halvår 2016. Dette er en nedgang fra 44,4 prosent fra samme tidspunkt i 2015. Get, som er nest største tilbyder, øker sin markedsandel fra 19,3 prosent ved utgangen av første halvår 2015 til 19,4 prosent på samme tidspunkt i 2016.

Ekomstatistikken på nett

To ganger i året innhenter Nkom data fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Denne informasjonen bearbeides og presenteres som statistikk som viser hovedtrekk ved utviklingen i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester. Statistikken har vært publisert i rapporter som kan lastes ned fra Nkoms nettsider. Nkom går nå over til å publisere statistikken på nett under navnet «Ekomstatistikken». Du kan lese mer om ekomstatistikken på nett her.

En skriftlig kortversjon av ekomstatistikken for første halvår 2016 finner du her. (PDF, 819 kB)