Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Sterk investeringsvilje i ekombransjen
Sist oppdatert

Sterk investeringsvilje i ekombransjen

Hele 32 prosent av omsetningen i markedene for elektronisk kommunikasjon, gikk i 2016 tilbake til investeringer i bransjen. Det viser årsoversikten fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som ble lagt frem i dag 22. mai. I fibermarkedene var veksten særlig sterk, både når det gjelder investeringer og antall abonnement.

Nkom innhenter tall for abonnement, trafikk og omsetning fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Disse er tilgjengelige i portalen ekomstatistikken.no.

Totalomsetningen i 2016 var om lag 34 milliarder kroner. De fleste inntektene kommer fra mobiltelefoni- og bredbåndsabonnement i privat- og bedriftsmarkedet. Omsetningen var noe lavere enn i 2015, og nedgangen skyldes i hovedsak reduserte inntekter fra norske mobilabonnenters bruk av mobiltjenester i utlandet – såkalt internasjonal gjesting.

4 milliarder i fibernett

I 2016 har tilbyderne samlet investert mer enn 10,7 milliarder kroner i elektroniske kommunikasjonstjenester og tilhørende infrastruktur. Det er nesten 1,8 milliarder kroner mer enn i 2015. Veksten er særlig stor i fibernett. Her utgjør investeringene bortimot 4 milliarder i 2016. Dette er en økning på nærmere 1 milliard kroner fra 2015. Samtidig var det en økning i antall private abonnement for bredbånd over fiber på om lag 119 000. På årsbasis er dette den største økningen som er registrert for fiber.

- Jeg er meget tilfreds med den høye investeringstakten i bransjen. I flere år har vi sett økte investeringer, og i 2016 gikk nesten hver tredje omsetningskrone til å bygge mer og bedre nett og tjenester, sier Nkom-direktør Torstein Olsen.

2 millioner fastabonnement

Antall private abonnement for fast bredbånd nærmet seg 2 millioner ved utgangen av 2016. Fiber økte sterkt og utgjør nå om lag 763 000 abonnement. Det er 38 prosent av alle abonnement på fast bredbånd. Samtidig er antall abonnement over kabel-TV-nett i ferd med å flate ut, og nedgangen for xDSL fortsetter i samme takt som tidligere.

Mobiltjenester 

Utviklingen i antall abonnement for mobiltelefoni er relativt stabil, men det er en betydelig overgang fra kontantkort til fakturerte abonnement. Abonnement på mobilt bredbånd reduseres noe. Samlet omsetning går noe ned, og dette har sammenheng med at tilbyderne tilpasser seg reguleringen for gjesting i mobilnett i EØS. Inntektene fra gjesting i mobilnett i utlandet ble redusert med om lag 500 millioner kroner fra 2015 til 2016.

- Den grenseløse bruken av mobil over landegrensene påvirker både inntekter og abonnementstyper. Det blir spennende å følge utviklingen fremover, når «fri bruk» (Roam like at home) fra sommeren 2017 blir utgangspunktet for all bruk av mobiltjenester i Europa, sier Olsen.

Fasttelefoni

Nedgangen for fasttelefoni fortsetter i samme takt som tidligere. Ved utgangen av 2016 var det om lag 800 000 abonnenter som hadde fasttelefon. Det er en nedgang på 138 000 sammenlignet med året før.

TV-abonnement

For første gang er det en liten reduksjon i totalt antall abonnement for overføring av TV. Samtidig er det sterk vekst i bruken av fiber for overføring av TV. Antall TV-abonnement over fiber økte med 73 000 fra 2015 til 2016. For alle øvrige distribusjonsformer går antall abonnement noe ned.

 

******

Det norske ekommarkedet 2016 

Kort om de mest sentrale trendene for elektroniske kommunikasjonstjenester i 2016 

Mer dyptpløyende informasjon i dokumentet Ekomstatistikken 2016 

 

Hele statistikken, både fra 2016 og flere år tilbake, finner du på vår tjeneste «Ekomstatistikken».