Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Status for PTs arbeid med regulering av marked 15
Sist oppdatert

Status for PTs arbeid med regulering av marked 15

Notifisering av PTs forslag til regulering av marked 15 blir utsatt. Forslaget skulle etter planen notifiseres i andre halvår 2014.

Post- og teletilsynet (PT) gjennomførte nasjonal høring av forslag til ny regulering av markedet for tilgang til og originering i offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 15) i perioden 16. januar til 10. mars 2014. I høringen varslet PT at Telenor ville bli utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling i marked 15 og pålagt flere særskilte forpliktelser.

I sommer ble det kjent at TeliaSonera har inngått avtale med Tele2 om kjøp av Tele2s norske virksomhet. Oppkjøpet er til behandling hos Konkurransetilsynet som kan godkjenne, avvise eller eventuelt godkjenne oppkjøpet på vilkår. Det varslede oppkjøpet vil kunne innebære at sentrale forutsetninger for PTs forslag til ny regulering endres.

PT vil på den bakgrunn foreta en fornyet vurdering av markedssituasjonen og den foreslåtte virkemiddelbruken. PT holder muligheten åpen for at den fornyede vurderingen vil kunne gjøre det nødvendig å gjennomføre en ny nasjonal høring. Den planlagte notifiseringen av ESA i andre halvår 2014, vil på denne bakgrunn bli utsatt.

PT vil på et senere tidspunkt kommunisere ny tidsplan for videre arbeid med regulering av marked 15.