Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Statlige midler gir 17 000 husstander nytt eller forbedret bredbånd
Sist oppdatert

Statlige midler gir 17 000 husstander nytt eller forbedret bredbånd

Stortinget bevilget 150 millioner kroner til utbygging av bredbånd i 2018. Denne ordningen gir mer enn 17 000 husstander over hele landet et nytt eller forbedret bredbåndstilbud, i områder der det ikke er kommersiell utbygging. Ordningen startet i 2014.

Fordelingsnøkkel

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er statens myndighet for elektronisk kommunikasjon. På vegne av Samferdselsdepartementet fordeler Nkom tilskuddene til fylkene etter en fordelingsnøkkel basert på Nkoms dekningsundersøkelse for 2017. I 2018 prioriterte fylkeskommunene selv søknadene om midler til kommunale- og fylkeskommunale prosjekter og sendte sine innstillinger til Nkom. Årets fordeling gjør at 17 000 nye husstander enten får bredbånd for første gang, eller et tilbud med bedre kapasitet enn de hadde.

Økt finansiell støtte fra kommuner og fylkeskommuner

De statlige tilskuddene har bidratt til å utløse betydelig støtte fra kommuner og fylkeskommuner, tilsammen 180 millioner kroner i 2018. I tillegg utgjør private finansielle bidrag 98 millioner kroner og lokal egeninnsats rundt 43 millioner kroner. Med samlede finansielle bidrag og verdi av egeninnsats på tilsammen ca. 471 millioner kroner har prosjektene blitt interessante for kommersielle utbyggere. Det er antatt at disse vil bidra med 380 millioner kroner, slik at bredbåndsprosjekter for over 850 millioner kroner kan realiseres de nærmeste årene.

I 2018 var det Trøndelag og Nordland som fikk den største andelen statlige tilskudd med hhv. 13,4 % og 13,3 % av potten, mens Oslo med 0,7 % fikk den minste andelen.

Summen av lokal medfinansiering og verdi av egeninnsats utgjorde 37 % av prosjektkostnadene. Det er imidlertid store fylkesvise forskjeller, og andelen varierte fra 25 % i Hordaland til 50 % i Troms. Det er også betydelige forskjeller i lokal offentlig støtte. I Rogaland utgjorde den med 0,85 millioner kroner rundt 16 % av den statlige støtten, mens Opplands lokale offentlig støtte på over 62 millioner kroner var nesten 10 ganger høyere enn den statlige støtten. Den samlede private støtten på landbasis utgjorde ca. 98 millioner kroner, hvorav 62 millioner kroner bare i Oppland.

Gjennomsnittlig kostnad per tilknytning er i 2018 kr. 49 900, hvorav statlig støtte utgjør kr. 8 700 og kommunal og fylkeskommunal støtte utgjør kr. 10 400.

Bredbånd med høy kapasitet

Innsatsen til aktørene i markedet, i kombinasjon med statlig, lokal og privat støtte, skal bidra til at Norge har et tilbud om bredbånd med høy kapasitet. Målet er å få mest mulig bredbånd for hver krone som blir investert.

Statlig tilskudd 2014-2018

 

Ramme 1000 kr

Ant. husholdninger med støtte

Støtte per husholdning

2014

160 000

10 800

14 815

2015

110 000

9 900

11 111

2016

126 500

9 200

13 750

2017

138 700

13 700

10 124

2018

149 700

17 234

8 686