Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Statlig tilskudd gir 9 900 nye husstander bredbåndsdekning
Sist oppdatert

Statlig tilskudd gir 9 900 nye husstander bredbåndsdekning

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler 32 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning midler til å bygge bredbånd der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Stortinget bevilget i 2015 til sammen 110 millioner kroner over statsbudsjettet, og disse pengene gir nå ca. 9 900 husstander ny eller bedre bredbåndsdekning.

Det er andre året Nkom forvalter og tildeler bredbåndsmidler til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. I år fikk Nkom inn 172 søknader fra kommuner i 18 fylker. Kun Oslo lot være å søke. Søknadene ble først rangert av fylkeskommunene, og etter endelig behandling hos Nkom, ble 32 søknader innvilget.

Det er stor spredning mellom fylkene når det gjelder antall søknader og beløp. Søknadsbeløpene varierer fra 100 000 kroner til 25 millioner i de enkelte prosjektene.

Til sammen ble det søkt om 645 millioner kroner i støtte, og de 110 millionene Nkom i år har til rådighet gir om lag 9 900 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning. Gjennomsnittlig tilskudd for hver ny bredbåndstilknytning er ca. 11 000 kroner.

I 2014 Nkom hadde 160 millioner kroner til disposisjon og da fikk ca.10 800 nye husstander bredbånd med et gjennomsnittlig tilskudd på 14 700 kroner per tilknytning.

Tilskuddene for 2015 fordeler seg slik: 

FylkeSøkt beløpSøknaderInnvilgetSum tilskudd
Østfold3.820.00041500.000
Akershus1.500.000100
Hedmark132.091.52826216.076.000
Oppland17.100.0001115.300.000 *)
Buskerud6.335.000215.610.000
Vestfold57.580.000500
Telemark45.790.0001124.380.000
Aust-Agder14.715.0001531.180.000
Vest-Agder9.070.000183670.000
Rogaland1.500.000100
Hordaland21.079.0006211.500.000
Sogn og Fjordane40.584.00052

18.560.000

Møre og Romsdal22.827.9501139.466.500
Sør-Trøndelag26.996.3001344.606.300
Nord-Trøndelag56.610.4581737.650.000
Nordland105.793.3621426.600.000
Troms34.500.000 515.000.000
Finnmark47.219.460 17 22.465.200
Total645.112.05817232109.564.000

 *) Søknadsbeløpet er noe avkortet innenfor tilgjengelig ramme.
 

Den totale kostnadsrammen for søknadene som kom inn var i overkant av 1,3 milliarder kroner, inkludert egenfinansiering fra søkerne. Totalt søknadsbeløp utgjorde i gjennomsnitt en støtteandel på 48 %, men andelen varierte betydelig mellom søknadene.

Etter tildelingen ligger den gjennomsnittlige støtteandelen på 38 %, og den totale kostnadsrammen på prosjektene som får støtte nå er  ca. 290 millioner kroner.

Bredbåndsstøtteordningen er godkjent av ESA (EFTAs overvåkingsorgan). Ordningen har en øvre ramme på 500 millioner kroner i året for samlet offentlig støtte, både statlig og kommunal. Ordningen er godkjent for fire år, til og med 2017.

Kriterier for støtte

Søknadene er vurdert utfra seks kriterier. Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud er tillagt størst vekt, mens kriterier som kostnadseffektiv utbygging, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer, også spiller inn. Det er også mulig å få støtte til forbedring av eksisterende tilbud i områder uten høykapasitetsbredbånd.

Mer om vektingen av kriteriene. (PDF, 380Kb)

Oversikt over innvilgede søknader: 

SøknadsnummerKommune/søknadTilskudd
Aust-Agder
0074Iveland kommune, Tingtjønn       450.000
0108Vegårshei kommune, Fjordbygda430.000
0110Lillesand kommune, Grimevann300.000
Buskerud
0117Ål kommune, fellesprosjekt Hallingdal5.610.000
Finnmark
0169Måsøy kommune1.925.000
0135Porsanger kommune, Kistrand540.200
Hedmark
0085Ringsaker kommune, Nes og Helgøya

8.900.000

0065Nord-Odal kommune7.176.000
Hordaland
0055Austrheim kommune og Radøy8.000.000
 0131 Masfjorden kommune3.500.000
Møre og Romsdal
0034Smøla kommune3.980.000
0052Vestnes kommune, Tresfjord2.392.500
0041Gjemnes kommune

3.094.000

Nordland
0116Vågan kommune3.000.000
0205Vega kommune3.600.000
Nord-Trøndelag
0029Fosnes kommune2.700.000
0042Steinkjer kommune, Henning/Sparbu/Kringla3.750.000
0118Inderøy kommune, Vuddugrenda1.200.000
Oppland
0101Vågå kommune, fellesprosjekt Nord-Gudbrandsdal15.300.000 *)
Sogn og Fjordane
0053Sogn og Fjordane fylkeskommune, søknad A39.440.000
0015Sogn og Fjordane fylkeskommune, søknad A19.120.000
Sør-Trøndelag
0075Sør-Trøndelag fylkeskommune – søknad nr.1 1.177.500
0076Sør-Trøndelag fylkeskommune – søknad nr.21.465.000
0160Melhus kommune

1.250.000

0090Oppdal kommune713.800
Telemark
0111Bø kommune 2.900.000
0115Sauherad kommune1.480.000
Troms
0031Salangen kommune5.000.000
Vest-Agder
0081Vennesla kommune, Kile300.000
0113Songdalen kommune, Spikkeland - Øvland  250.000
0125Åseral kommune, Austegard120.000
Østfold
0187Rømskog kommune500.000
 Sum tilskudd:109.564.000

*) Søknadsbeløpet er noe avkortet for å komme innenfor tilgjengelig ramme

Veien videre

Støtteordningen for bredbånd vil bli evaluert i samarbeid med fylkeskommunene. Eventuelle midler for 2016 vil bli kjent ved fremleggelse av statsbudsjettet for 2016