Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Statlig tilskudd gir 9 200 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning
Sist oppdatert

Statlig tilskudd gir 9 200 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler midler til 30 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning. Den statlige støtten går til områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Stortinget bevilget 126,5 mill. kr. til støtteordningen i 2016, og disse pengene gir nå ca. 9 200 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning.

Det er tredje året Nkom forvalter og tildeler bredbåndsmidler til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. I år fikk Nkom inn 102 søknader fra 15 fylker. Søknadene ble først rangert av fylkeskommunene, og etter endelig behandling hos Nkom, er 30 prosjekter innvilget støtte.

Det er stor spredning mellom fylkene når det gjelder antall søknader og beløp. Søknadsbeløpene varierer fra 300 000 kroner til 24 millioner i de enkelte prosjektene.

Til sammen ble det søkt om 465 millioner kroner i støtte. De 126,5 millionene Nkom i år har til fordeling, gir om lag 9 200 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning. Gjennomsnittlig tilskudd for hver ny bredbåndstilknytning er ca. 13 600 kroner.

Den totale kostnadsrammen for prosjektene som får støtte er ca. 334 millioner kr. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig totalkostnad på ca. kr. 36.300,- pr. tilknytning. Støtteandelen utgjør i gjennomsnitt ca. 37 % av totalkostnaden.

Tilskuddene for 2016 fordeler seg slik (oppdatert 26. september 2016 kl. 09.02)

FylkeSøkt beløpSøknaderInnvilgetSum tilskudd
Aust-Agder7.150.000621.990.000
Finnmark22.436.0701731.349.170
Hedmark35.051.4501037.692.450
Hordaland25.113.800516.800.000*)
Møre og Romsdal30.993.000714.750.000
Nordland51.439.5007210.377.500
Nord-Trøndelag81.159.75016416.015.000
Oppland42.328.000417.248.000
Rogaland13.953.000614.103.000
Sogn og Fjordane40.044.0003230.249.000
Sør-Trøndelag33.740.0005218.890.000
Telemark24.106.000844.950.000
Troms31.307.000527.026.000
Vest-Agder4.290.000224.290.000
Vestfold22.762.500100
Totalt465.874.07010230125.730.120

*) Søknadsbeløpet er avkortet innenfor tilgjengelig ramme 

Bredbåndsstøtteordningen er godkjent av ESA (EFTAs overvåkingsorgan). Ordningen har en øvre ramme på 500 millioner kroner i året for samlet offentlig støtte, både statlig og kommunal. Ordningen er godkjent for fire år, til og med 2017.

Kriterier for støtte

Søknadene er vurdert utfra seks kriterier. Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud er tillagt størst vekt. Kostnadseffektiv utbygging, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer, spiller også inn. Det er også mulig å søke støtte til forbedring av eksisterende tilbud i områder uten høykapasitetsbredbånd.
Det har vært en liten endring i vektingen av kriteriene om støtte for 2016, sammenliknet med de to foregående årene. Fra 2016 legges mer vekt på søknader i områder som ikke har grunnleggende bredbåndsdekning. Samtidig legges det også noe større vekt på lokal medfinansiering og kostnadseffektiv utbygging.

Mer om vektingen av kriteriene. (PDF, 380 kB)

Detaljert oversikt over innvilgede søknader: 

RF-nrKommune/søknadTilskudd
Aust-Agder  
0098Aust-Agder fylkeskommune (Froland/Vegårshei)1.420.000
0059Aust-Agder fylkeskommune (Grimstad/Froland)570.000
Finnmark  
0063Hammerfest kommune525.000
0075Porsanger kommune, Ytre Billefjord374.170
0065Nordkapp kommune450.000
Hedmark  
0122Stange kommune5.392.450
0074Trysil kommune, Vestby300.000
0123Trysil kommune, Slettås2.000.000
Hordaland  
0025Lindås kommune6.800.000*)
Møre og Romsdal  
0016Vanylven kommune4.750.000
Nordland  
0066Sømna kommune7.500.000
0117Evenes kommune2.877.500
Nord-Trøndelag  
0004Levanger kommune, Halsan1.830.000
0053Steinkjer kommune, Stod-Breide1.500.000
0008Vikna kommune, Kystgruppen - A11.685.000
0105Høylandet kommune1.000.000
Oppland  
0096Sør-Aurdal kommune, Valdres – søknad nr.17.248.000 
Rogaland  
0084Vindafjord kommune4.103.000
Sogn og Fjordane  
0001Sogn og Fjordane fylkeskommune – søknad A23.974.000
0069Sogn og Fjordane fylkeskommune – søknad B6.275.000
Sør-Trøndelag  
0023Sør-Trøndelag fylkeskommune – søknad nr.13.540.000
0112Sør-Trøndelag fylkeskommune – søknad nr.215.350.000
Telemark  
0048Vinje kommune 500.000
0051Nissedal kommune1.000.000
0116Kviteseid kommune300.000
0046Bamble kommune3.150.000
Troms  
0127Harstad kommune3.126.000
0045Bardu kommune3.900.000
Vest-Agder  
0056Vest-Agder fylkeskommune (Hægebostad m.fl.)2.385.000
0057Vest-Agder fylkeskommune (Vennesla m.fl.)1.905.000

*) Søknadsbeløpet er avkortet innenfor tilgjengelig ramme

Veien videre

Støtteordningen for bredbånd vil bli evaluert i samarbeid med fylkeskommunene. Eventuelle midler for 2017 vil bli kjent ved fremleggelse av statsbudsjettet for 2017.