Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Statlig tilskudd gir 13 700 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning
Sist oppdatert

Statlig tilskudd gir 13 700 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler midler til 40 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning. Den statlige støtten går til områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Stortinget bevilget 138,7 mill. kr. til støtteordningen i 2017, og disse pengene gir nå ca. 13 700 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning.

Det er fjerde året Nkom forvalter og tildeler bredbåndsmidler til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. I år fikk Nkom inn 142 søknader fra 17 fylker. Søknadene ble først rangert av fylkeskommunene, og etter endelig behandling hos Nkom, er 40 prosjekter innvilget støtte.

Det er stor spredning mellom fylkene når det gjelder antall søknader og beløp. Søknadsbeløpene varierer fra 325 000 kroner til 35 millioner i de enkelte prosjektene.

Til sammen ble det søkt om nær 589 millioner kroner i støtte. De 138,7 millionene Nkom i år har til fordeling, gir om lag 13 700 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning. Gjennomsnittlig tilskudd for hver ny bredbåndstilknytning er ca. 10 100 kroner.

Den totale kostnadsrammen for prosjektene som får støtte er ca. 415 millioner kr. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig totalkostnad på ca. kr. 30.300,- pr. tilknytning. Støtteandelen utgjør i gjennomsnitt ca. 33 % av totalkostnaden.

Tilskuddene for 2017 fordeler seg slik:

FylkeSøkt beløpSøknaderInnvilgetSum tilskudd
Akershus8.000.000215.000.000
Aust-Agder7.910.00021750.000
Buskerud12.300.000423.800.000
Finnmark23.465.000611.600.000
Hedmark106.374.138431022.377.000
Hordaland16.110.000516.000.000
Møre og Romsdal39.814.5271134.052.400
Nordland80.145.79717411.446.910
Nord-Trøndelag56.227.15017726.109.650
Oppland99.817.5005115.280.000*)
Rogaland24.425.000700
Sogn og Fjordane59.087.8003124.104.800
Sør-Trøndelag13.974.160413.575.000
Telemark12.625.000748.575.000
Troms26.000.000614.500.000
Vest-Agder1.675.000221.675.000
Østfold800.000100
Totalt588.751.07214240138.845.760

*) Søknadsbeløpet er avkortet innenfor tilgjengelig ramme

Bredbåndsstøtteordningen er godkjent av ESA (EFTAs overvåkingsorgan). Ordningen har en øvre ramme på 500 millioner kroner i året for samlet offentlig støtte, både statlig og kommunal. Ordningen er godkjent for fire år, til og med 2017.

Kriterier for støtte

Søknadene er vurdert utfra seks kriterier. Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud er tillagt størst vekt. Kostnadseffektiv utbygging, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer, spiller også inn. Det er også mulig å søke støtte til forbedring av eksisterende tilbud i områder uten høykapasitetsbredbånd.

Mer om vektingen av kriteriene (PDF, 380Kb)

Detaljert oversikt over innvilgede søknader:

RF-nrKommune/søknadTilskudd
Akershus
0050Nes kommune5.000.000
Aust-Agder
0035Vergårshei kommune750.000
Buskerud
0147Krødsherad kommune1.900.000
0068Sigdal kommune1.900.000
Finnmark
0122Lebesby kommune1.600.000
Hedmark   
0009Eidskog kommune, Vest1.112.000
0151Engerdal kommune, Drevsjø S600.000
0134Engerdal kommune, Sømådalen1.050.000
0026 Grue kommune6.260.000
0105 Rendalen kommune, Finstad - Unsetbrenna1.050.000
0126 Tolga kommune3.810.000
0005 Trysil kommune, Landsjøåsen - Galåsen850.000
0054 Tynset kommune1.959.000
0044 Åmot kommune, Osdalen520.000
0064 Åsnes kommune5.166.000
Hordaland   
0071Masfjorden kommune6.000.000
Møre og Romsdal   
0069Halsa kommune470.000 
0081 Tingvoll kommune2.582.400 
0083 Vanylven kommune1.000.000 
Nordland   
0015Bindal kommune 3.056.910 
0012 Rødøy kommune1.870.000 
0094Sørfold kommune3.000.000
0079Vevelstad kommune3.520.000
Nord-Trøndelag   
0025Flatanger kommune3.699.588
0075Inderøy kommune900.000
0057Levanger kommune, Ytterøy7.000.000
0073Lierne kommune, Leirbakken520.000
0070Steinkjer kommune5.000.000
0029Stjørdal kommune, Langstein980.000
0016Verdal kommune8.010.062
Oppland   
0154Gran kommune, Hadeland-regionen15.280.000 *)
Sogn og Fjordane   
0002Sogn og Fjordane fylkeskommune - søknad A224.104.800
Sør-Trøndelag   
0080Sør-Trøndelag fylkeskommune3.575.000
Telemark   
0095Kragerø kommune3.175.000
0107Seljord kommune400.000
0031Skien kommune3.000.000
0164Tokke kommune2.000.000
Troms   
0172Balsfjord kommune4.500.000
Vest-Agder   
0124Lyngdal kommune1.200.000
0074Søgne kommune475.000

*) Søknadsbeløpet er avkortet innenfor tilgjengelig ramme

Veien videre

Støtteordningen for bredbånd er nylig blitt evaluert av konsulentselskapet Oslo Economics. Rapporten vil bli oversendt ESA og deretter publisert. . Eventuelle midler for 2018 vil bli kjent ved fremleggelse av statsbudsjettet for 2018.