Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Statlig tilskudd gir 10 800 nye husstander bredbåndsdekning
Sist oppdatert

Statlig tilskudd gir 10 800 nye husstander bredbåndsdekning

Post- og teletilsynet tildeler 35 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning midler til å bygge bredbånd der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Regjeringen bevilget til sammen 160 millioner over statsbudsjettet for 2014, og disse pengene gir nå 10 800 husstander ny eller bedre bredbåndsdekning.

Post- og teletilsynet (PT), som fikk oppdraget med å forvalte ordningen, er nå ferdig med å behandle 171 søknader fra landets kommuner om bredbåndstøtte. Søknadene ble først rangert av fylkeskommunene, og etter endelig behandling hos PT ble 35 søknader innvilget. Midlene kommer fra budsjettene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Det er Nordland som er tildelt mest midler, mens Vest-Agder har fått innvilget flest søknader. Samlet vil prosjektene som har fått tilskudd, gi om lag 10 800 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning. I gjennomsnitt utgjør tilskuddet for hver nye bredbåndstilknytning ca. 14 700 kroner.

Det var 16 fylker som søkte om støtte. Noen fylker har levert inn mange små søknader, mens andre har sendt inn store samlesøknader. Søknadsbeløpene varierte fra 40.000 kroner til 45,1 millioner kroner. Til sammen ble det søkt om 713 millioner, mens det er 160 millioner til disposisjon i 2014.

Tilskuddene fordeler seg slik:

FylkeSøkt beløpSøknaderInnvilgetSum tilskudd
Aust-Agder8.021.000142700.000
Buskerud24.182.800311.580.300
Finnmark49.818.2701534.885.310
Hedmark2.756.000311.456.000
Hordaland23.540.000813.100.000
Møre og Romsdal25.034.0991012.225.000
Nordland131.350.30013449.113.540
Nord-Trøndelag69.837.10016315.420.000
Oppland57.192.084514.200.000 *)
Rogaland60.718.0001412.050.000
Sogn og Fjordane61.091.8884239.532.050
Sør-Trøndelag47.936.455181850.000
Telemark45.101.0001423.150.000
Troms91.253.9205127.000.000
Vest-Agder9.390.52828114.130.028
Østfold6.150.000100
Total713.373.44417135 159.392.228

*) Delbidrag til søknad 0095 Nordre land, ca. 4,2 millioner av søkt beløp 34,2 millioner kroner.  

Den totale kostnadsrammen for søknadene som kom inn var i overkant av 1,3 milliarder kroner, inkludert egenfinansiering fra søkerne. Totalt søknadsbeløp utgjorde i gjennomsnitt en støtteandel på 52 %, men andelen varierte betydelig mellom søknadene.

Etter tildelingen ligger den gjennomsnittlige støtteandelen på 36 %, og den totale kostnadsrammen på prosjektene som får støtte er nå ca. 436 millioner kroner.

Bredbåndsstøtteordningen er godkjent av ESA (EFTAs overvåkingsorgan). Ordningen har en øvre ramme på 500 millioner kroner i året for samlet offentlig støtte, både statlig og kommunal. Ordningen er godkjent for fire år, til og med 2017.

Kriterier for støtte

Søknadene er vurdert utfra seks kriterier. Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud er tillagt størst vekt, mens kriterier som kostnadseffektiv utbygging, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer, også spiller inn. Det er også mulig å få støtte til forbedring av eksisterende tilbud i områder uten høykapasitetsbredbånd.

Oversikt over innvilgete søknader:

SøknadsnummerKommune/søknadTilskudd
Aust-Agder
0086Froland kommune, Risdal grend200.000
0101Vegårshei kommune, Ubergsmoen500.000
Buskerud
0185Rollag kommune, fellesprosjekt i Numedal1.580.300
Finnmark
0003Loppa kommune1.025.000
0142Porsanger kommune, Indre Billefjord2.191.790
0145Porsanger kommune, Olderfjord1.668.520
Hedmark
0157Os kommune (Hedmark)1.456.000
Hordaland
0167Meland kommune3.100.000
Møre og Romsdal
0154Halsa kommune2.225.000
Nordland
0007Hattfjelldal kommune, Hattfjelldal/Hemnes13.052.620
0166Narvik kommune, Skjomen1.963.220
0137Steigen kommune, Steigen/Tysfjord/Hamarøy14.387.700
0208Vestvågøy kommune, Leknes m.fl.19.710.000
Nord-Trøndelag
0102Lierne kommune11.300.000
0029Namsos kommune, Vemundvik720.000
0017Steinkjer kommune, Ogndal3.400.000
Oppland
0095Nordre land kommune m/Etnedal og Søndre land4.200.000
Rogaland
0152Suldal kommune2.050.000
Sogn og Fjordane
0197Sogn og Fjordane fylkeskommune, søknad A119.985.170
0199Sogn og Fjordane fylkeskommune, søknad A219.546.880
Sør-Trøndelag
0062Tydal kommune850.000
Telemark
0116Nome kommune2.650.000
0022Tokke kommune500.000
Troms
0107Tromsø kommune, distrikt27.000.000
Vest-Agder
0180Audnedal kommune, Grindheim/Botnan100.000
0189Audnedal kommune, Øvre Ågedal/Selandsdalen150.000
0126Farsund kommune, Grostøl/Åmland/Lindland350.000
0124Farsund kommune, Jølle/Stave/Ore350.000
0063Lindesnes kommune, Fjeldskår410.000
0091Lyngdal kommune, Sådland650.000
0127Marnardal kommune, Bjelland/Tønnesland397.028
0161Marnardal kommune, Høye/Brendebakke473.000
0066Sogndalen kommune, Hortemo-Stokkeland450.000
0173Sirdal kommune, Øksendal m.fl500.000
0105Søgne kommune, Vestbygd300.000
 Sum tilskuddt:159.392.228

Veien videre

Støtteordningen for bredbånd vil bli evaluert i samarbeid med fylkeskommunene. Eventuelle midler for 2015 vil bli kjent ved fremleggelse av statsbudsjettet for 2015.