Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Space Norway må lukke avvik etter tilsyn
Sist oppdatert

Space Norway må lukke avvik etter tilsyn

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har i 2018 gjennomført tilsyn med Svalbardfiberen og Space Norway AS. Space Norway har fått frist til 18. februar 2019 med å utarbeide en tidfestet handlingsplan for korrigering av avvik.

Formålet med tilsynet var å kontrollere om ekominfrastrukturen mellom fastlandet og Svalbard er sikret på en forsvarlig måte. Tilsynet bestod av dokumentgjennomgang, presentasjoner, og befaring til utvalgte objekter. Befaringene ble gjennomført på Svalbard og fastlandet i perioden mars til juni 2018.

Nkom og NSM førte tilsyn etter bestemmelsene i sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter, ekomloven, ekomforskriften og klassifiseringsforskriften. Nkom og NSM har utarbeidet en felles tilsynsrapport etter tilsynet.

Tilsynet gjennomgikk virksomhetens systematiske sikkerhets- og beredskapsarbeid med vekt på følgende områder:

  • Policy for sikkerhet
  • Sikkerhetsstyring og sikkerhetsorganisering
  • Risiko- og sårbarhetsvurderinger (ROS)
  • Strøm og reservestrøm
  • Fysisk sikring

Tilsynet avdekket avvik fra gjeldende bestemmelser innenfor ulike områder. I tillegg til pålegg om å rette disse avvikene, har Nkom og NSM kommet med anbefalinger for å bedre sikkerheten ved konkrete objekter som ble kontrollert. Space Norway har fått pålegg om å utarbeide en tidfestet handlingsplan for korrigering av avvikene.

Regler om taushetsplikt og informasjon som ikke skal deles i offentligheten, gjør at Nkom og NSM ikke kan gi detaljerte opplysninger om det gjennomførte tilsynet.