Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Snart søknadsstart for støtte til gratis WiFi-soner i kommunene
Sist oppdatert

Snart søknadsstart for støtte til gratis WiFi-soner i kommunene

Kommuner som vil søke om støtte til gratis WiFi-soner, bør gjøre seg klare. WiFi4EU-portalen åpner i løpet av kort tid for søknader, og kommuner som ikke allerede er registrert i portalen, må gjøre det snarest.

WiFi4EU er en tilskuddsordning etablert for å bygge ut gratis offentlige WiFi-soner i kommunene. Portalen (https://www.wifi4eu.eu) er åpen igjen for registrering. Kommuner som allerede har registrert seg trenger ikke gjøre dette på nytt. Portalen åpner for innsending av søknader i slutten av oktober, og tildelingen foregår også denne gangen etter «førstemann-til-mølla»-prinsippet.

Støttemidlene på inntil EUR 15.000 per bevilgningsbevis kan brukes til å dekke kostnader knyttet til innkjøp av utstyr og innstallering av offentlige WiFi-soner. I en periode på minimum tre år må kommunene selv dekke driftskostnader, slik som tilkobling til internett tilbydere (ISP) og vedlikehold.

Nkom har ansvaret for å veilede kommunene omkring utlysningen, og vil informere om endelige dato for innsending av søknader når den frigis.

Portalen åpnet første gang for innsending av søknader 15. mai 2018, og da hadde rundt 130 norske kommuner registrert seg i portalen. Portalen ble imidlertid etter kort tid stengt av tekniske årsaker.

Midlene fra den avlyste utlysningen i mai overføres til denne runden. Totalt i Europa vil over 2800 bevilgningsbevis med en total verdi på EUR 42 millioner bli tildelt. Dette er en økning fra utlysningen i mai hvor 1183 bevilgningsbevis var planlagt tildelt. Det var opprinnelig lagt opp til fem utlysninger fram mot 2020, men siden den første ble avlyst, gjenstår det nå fire utlysninger.

Lurer du på mer om WiFi4EU-ordningen? Se våre Spørsmål og svar-sider: https://www.nkom.no/sp%C3%B8rsm%C3%A5l-og-svar/st%C3%B8nad-til-wifi-soner