Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Samfunnsøkonomisk analyse av frekvensavgifter
Sist oppdatert

Samfunnsøkonomisk analyse av frekvensavgifter

Oslo Economics har på oppdrag fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av bruken av frekvensavgifter. Analysen vurderer om dagens avgiftsmodell fører til effektiv bruk av frekvensene, og vurderer og anbefaler alternative modeller. Nkom ønsker bransjens innspill til rapporten.

Analysen er en del av ekommyndighetens gjennomgang av avgiftsregimet i frekvensforvaltningen.

Nkom inviterer aktørene i ekommarkedet til å komme med sine innspill innen 31. mars 2016.

Innspill sendes til:

firmapost@nkom.no

eller til
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Postboks 93
4791 Lillesand