Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Samferdselsdepartementet opprettholder Nkoms vedtak i mobilmarkedet
Sist oppdatert

Samferdselsdepartementet opprettholder Nkoms vedtak i mobilmarkedet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fattet 1. juli 2016 vedtak om å videreføre reguleringen av Telenor i mobilmarkedet. Telenor klagde på vedtaket. Samferdselsdepartementet har nå konkludert i klagesaken og opprettholder i all hovedsak Nkoms reguleringsvedtak.

Samferdselsdepartementet gjør samtidig enkelte presiseringer for ytterligere å tydeliggjøre de forpliktelser som påligger Telenor. Dette gjelder for eksempel eksklusivitet, anmodninger om å forbedre innendørsdekning, presiseringer knyttet til ikke-diskriminering og innholdet i standardavtalene, samt presiseringer knyttet til prinsippene for marginskvistester.

Ny vurdering av reguleringsbehovet i gang

I utgangspunktet er Nkom forpliktet til å notifisere nytt utkast til markedsvedtak til EFTAs overvåkningsorgan ESA senest 1. juli 2019. Dette innebærer at Nkom utfra en normal tidshorisont ville startet opp analysearbeidet som ligger til grunn for markedsvedtakene andre halvår 2018. Med henvisning til den raske tekniske og markedsmessige utviklingen i markedet, ber departementet imidlertid om at Nkom fremskynder prosessen og nå gå i gang med arbeidet med ny markedsanalyse. Nkom bes også vurdere flere andre forhold, for eksempel om det i et fremtidig reguleringsregime bør legges opp til en mer tilgangsnøytral regulering med lik regulering av tjenesteleverandørtilgang og MVNO-tilgang. SD ber videre Nkom om å følge opp utviklingen innen M2M og mobil IoT.

– Departementets vedtak bekrefter den grundige vurderingen som lå til grunn for beslutningen om å opprettholde reguleringen av Telenor, uttrykker direktør Elisabeth Aarsæther.

– Forhåpentligvis vil departementets presiseringer også bidra større forutsigbarhet og lavere konfliktnivå mellom Telenor og tilgangskjøperne, avslutter hun.