Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Søker om 713 millioner til bredbåndsutbygging
Sist oppdatert

Søker om 713 millioner til bredbåndsutbygging

Post- og teletilsynet (PT) har mottatt 171 søknader på til sammen 713 millioner kroner, etter at fylkeskommunene har behandlet og rangert kommunale søknader om støtte til bredbåndsutbygging.

Den totale kostnadsrammen for de aktuelle bredbåndsprosjektene er i overkant av 1,3 milliarder kroner og det søkes om 713 millioner i statlig støtte fra tilskuddsordningen. Dette vil si at totalt utgjør søknadene om støtte 52 % av total kostnadsramme, men andelen varierer mellom søknadene.

Bredbåndsstøtteordningen skal bidra til at alle brukere i Norge får tilgang til grunnleggende bredbånd av god kvalitet, og til å øke tilbudet av høyhastighetsbredbånd i spredtbygde områder. Den offentlige støtten skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge bredbånd.

Fylkeskommunene har vurdert og rangert søknadene fra kommunene i eget fylke. PT vil nå behandle alle søknader og fordele de 160 millionene som er til disposisjon for 2014.

Søknadene fordeler seg på 16 fylker. Det er Nordland som har søkt om mest midler, i overkant av 131 millioner.

FylkeSøkt beløpAntall søknader
Østfold6 150 0001
Hedmark2 756 0003
Oppland57 192 0845
Buskerud24 182 8003
Telemark45 101 00014
Aust-Agder8 021 00014
Vest-Agder9 390 52828
Rogaland60 718 00014
Hordaland23 540 0008
Sogn og Fjordane61 091 8884
Møre og Romsdal25 034 09910
Sør-Trøndelag47 936 45518
Nord-Trøndelag69 837 10016
Nordland131 350 30013
Troms91 253 9205
Finmark49 818 27015
Total713 373 444171

Kriterier for støtte

Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud, vil bli prioritert. Kriterier som kostnadseffektivitet, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer, spiller også inn. Det er også mulig å få støtte til forbedring av eksisterende tilbud i områder uten høykapasitetsbredbånd.