Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter RSPG anbefaler frekvenser til 5G
Sist oppdatert

RSPG anbefaler frekvenser til 5G

Radio Spectrum Policy Group (RSPG) som er et rådgivende organ til EU-kommisjonen i spørsmål om spektrum, foreslår tre frekvensbånd som pionerbånd for introduksjon av neste generasjons mobile tjenester (5G). RSPG ønsker med dette å legge forholdene til rette for en storskala introduksjon av 5G innen 2020, og dermed sike at tjenester basert på 5G skal skape vekst og komme alle Europas innbyggere til gode.

Frekvensbåndene som RSPG utpeker som pionerbånd er:

  • 694-790 MHz
  • 3400-3800 MHz
  • 24,25-27,5 GHz

RSPGs forslag peker dermed på frekvensbånd som vil sikre at 5G kan tilbys i stor utstrekning (700 MHz-båndet), gi god kapasitet i byområder (3400-3800 MHz) og til slutt frekvensbånd med båndbredde som kan gi ekstremt høye hastigheter (24,25-27,5 GHz).

RSPGs synspunkter kan i sin helhet leses her.

Situasjonen i Norge

700 MHz-båndet benyttes i dag til digital TV-kringkasting, men regjeringen har bestemt at dette båndet skal benyttes til mobile tjenester i fremtiden. Nkom forbereder tildeling av ressursene i 700 MHz-båndet og har som mål at frekvensene skal være tildelt innen utgangen av 2018.

I dag benyttes frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz (26 GHz-båndet) i hovedsak til radiolinje i Norge og store deler av tillatelsene løper til 2020. I tiden fremover vil det pågå tekniske studier og harmoniseringsarbeid i Europa, og selv om Nkom har som ambisjon at alle frekvensressurser skal tildeles minimum to år før utløp av eksisterende tillatelser vil det ikke bli gitt tillatelse til nye aktører i dette båndet før harmoniseringsarbeidet er fullført.

Ressursene i frekvensbåndet 3400-3800 MHz er tildelt med teknologi- og tjenestenøytrale vilkår frem til 31. desember 2022.

Se frekvens.nkom.no for en oversikt over gjeldende tillatelser i Norge.