Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Resultat av auksjonen
Sist oppdatert

Resultat av auksjonen

Auksjonen er nå avsluttet. Totalprisen for frekvensene ble 1 784 702 000 NOK.

Post- og teletilsynet (PT) offentliggjør i dag 10. desember 2013 endelige resultater fra auksjonen av frekvenser i 800, 900- og 1800 MHz-båndene. I alt fire budgivere deltok i auksjonen. Vinnerne ble offentliggjort i forrige uke.

Plassering i frekvensbåndene

I andre runde av auksjonen kunne det bys på plassering i frekvensbåndene. Oversikt over de konkrete frekvensene som tildeles hver vinner kan ses i figurene. Frekvensblokkene med kryss var ikke en del av auksjonen.

Auksjon 14 frekvensoversikt

Priser

Prisen den enkelte vinner skal betale for frekvensene er nå avgjort. Budgiverne har inngitt et samlet bud for en pakke av frekvenser. Det er derfor ikke mulig å oppgi hva som betales for de enkelte frekvensbånd. Prisene i oversikten er samlede priser for budgiverens bud i første og andre budrunde.

 • TeliaSonera – samlet pris på 626 700 000 NOK for følgende frekvenser:
  • 2 x 10 MHz (dekningsblokken) i 800 MHz-båndet
  • 2 x 5 MHz i 900 MHz-båndet 
  • 2 x 10 MHz i 1800 MHz-båndet
 • Telco Data – samlet pris på 705 000 000 NOK for følgende frekvenser:
  • 2 x 10 MHz i 800 MHz-båndet 
  • 2 x 5,1 MHz i 900 MHz-båndet 
  • 2 x 20 MHz i 1800 MHz-båndet
 • Telenor – samlet pris på 453 002 000 NOK for følgende frekvenser:
  • 2 x 10 MHz i 800 MHz-båndet 
  • 2 x 5 MHz i 900 MHz-båndet 
  • 2 x 10 MHz i 1800 MHz-båndet

Ekstern revisjon

Konsulenthuset Smith Institute har foretatt en uavhengig revisjon av første og andre budrunde og har verifisert at resultatene er i overensstemmelse med auksjonsreglene.

Prosessen videre

Når vinnerne har betalt vil de få utstedt frekvenstillatelsene av Samferdselsdepartementet. Betalingsfristen er 10 dager. Tillatelsene som nå tildeles har en varighet på 20 år og det vil påløpe årlige frekvensavgifter som til sammen utgjør ca. 113 millioner kroner.

Frekvensene kan tas i bruk fra 1. januar 2014. For 800 MHz-frekvensene gjelder imidlertid at innehaverne, sammen med kringkastingsaktørene, skal opprette en felles organisasjon (Samarbeidsorganisasjonen) som skal håndtere eventuell interferens mot det digitale bakkenettet for kringkasting. Organisasjonen skal være opprettet senest to måneder etter auksjonen og frekvensene kan ikke tas i bruk før den er opprettet. Les mer om samarbeidsorganisasjonen her.

Dekningskrav

Alle innehavere av 800 MHz-frekvenser skal oppfylle dekningskravet om å sikre tilgang til mobilt bredbånd til 40 prosent av befolkningen innen fire år. I tillegg skal TeliaSonera oppfylle kravet om 98 prosent befolkningsdekning innen fem år. PT vil føre tilsyn med at disse kravene oppfylles. Innehaverne skal hvert år rapportere utbyggingen til PT, og første rapportering er 31. januar 2015. PT vil gjennomføre stikkprøvekontroller av de innrapporterte dataene. Stikkprøvene vil bli foretatt med de tre mest solgte mobilterminalene fra året før som støtter relevante frekvensbånd for mobilt bredbånd. PT vil diskutere detaljer i oppfølgingen og rapporteringen med tillatelsesinnehaverne.