Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Rekordhøy vekst i fiberdekningen
Sist oppdatert

Rekordhøy vekst i fiberdekningen

59 prosent av landets husstander har nå tilgang til fiberbredbånd. Det utgjør 180 000 flere husstander på ett år. Når vi legger sammen alle teknologiene, er det bredbåndsdekning til de aller fleste av landets husstander. Dette viser Nkoms store dekningsundersøkelse 2018.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger årlig frem en dekningsrapport som viser tilgangen til bredbånd for norske husstander og næringsbygg (inkl. offentlig sektor). Data1 er innhentet fra alle tilbydere av fast bredbånd og viser hvor mange husstander og næringsbygg som i løpet av rimelig tid kan få tilgang til bredbånd på standard vilkår. For mobilt bredbånd er mobilselskapenes dekningskart analysert.

Bredbånd med høy hastighet

82 prosent av norske husstander har nå tilgang til bredbånd med hastighet på 100 Mbit/s eller mer, basert på enten fiber eller kabel-TV-nett eller begge deler. Det er en økning på to prosentpoeng per år fra 2016.

Fiberutbyggingen er betydelig, men en stor del av veksten skjer i områder som allerede har tilgang til bredbånd basert på kabel-TV-nett. Mens om lag 180 000 flere husstander har fått tilgang til fiber det siste året, er antall nye husstander som har fått tilgang til bredbånd med hastighet på minst 100 Mbit/s, begrenset til om lag 88 000. Dette betyr at mange av dem som nå har tilbud om fiber, har fått dette i stedet for eller i tillegg til annen teknologi som kan levere hastigheter på minst 100 Mbit/s. Mange kan velge mellom ulike teknologier – hver fjerde husstand kan nå velge mellom bredbåndstilgang via fiber og kabel-TV-nett.

Bredbånd med lavere hastigheter

For nedstrøms hastighet på 30 Mbit/s, er VDSL en aktuell teknologi i tillegg til fiber og kabel-TV-nett. 89 prosent av alle husstander har nå tilgang til bredbånd basert på VDSL, fiber eller kabel-TV-nett. I fjor var denne andelen 86 prosent.

Det er svært få husstander som ikke har tilgang til en bredbåndstjeneste, når vi ser alle tilgjengelige teknologier under ett. 90 prosent av husstandene har tilgang til kablet bredbånd (fiber, kabel-TV-nett og xDSL) med hastighet på minimum 10 Mbit/s nedstrøms. Det har også vært en kraftig utbygging av 4G/LTE mobilnett de siste årene, og de aller fleste husstander har tilgang til mobilt bredbånd. Med bruk av utendørs antenne for mobilt bredbånd, har nærmere 100 prosent av husstandene tilgang til fast og/eller mobilt bredbånd med hastighet på minimum 10 Mbit/s nedstrøms.

Sterkest vekst i distriktene

Mens 89 prosent av husstandene på landsbasis har tilgang til fast bredbånd med hastighet på minimum 30 Mbit/s nedstrøms2, er denne andelen 98 prosent når vi bare ser på tettbygde strøk.

I spredtbygde strøk er andelen 49 prosent. Veksten for tilgang til fast bredbånd med hastighet på minimum 30 Mbit/s nedstrøms er imidlertid sterkest i spredtbygde strøk, både relativt sett og i absolutte tall. Sammenlignet med samme tidspunkt i 2017 har denne andelen økt med ett prosentpoeng i tettbygde strøk og ni prosentpoeng i spredtbygde strøk. Det er særlig utbygging av fiber i spredtbygde strøk som gir dette utslaget, men også tilgangen til VDSL har økt.

På fylkesnivå er det størst relativ økning i dekning for fylker som har lavest dekning. For eksempel har 63 prosent av husstandene i Oppland, 64 prosent i Hedmark og 65 prosent i Sogn og Fjordane nå tilgang til bredbånd med minst 100 Mbit/s hastighet. Dette er en økning på sju prosentpoeng for Oppland, åtte for Hedmark og ni prosentpoeng for Sogn og Fjordane.

Næringsvirksomhet og offentlig sektor

68 prosent av alle næringsbygg3 har nå tilgang til bredbånd med hastighet på minst 100 Mbit/s, mot 60 prosent for et år siden. I offentlig forvaltning er andelen 78 prosent, og dette er en økning fra 69 prosent.

Dokumenter

Alle tall i Nkoms dekningsundersøkelse er per utgangen av første halvår 2018. Sammenligninger er per utgangen av første halvår 2017 og tilsvarende for tidligere år. 

 

1 Alle data fra tilbyderne er hentet inn ved utgangen av første halvår 2018, og bearbeidet av konsulentselskapet Analysys Mason AS på oppdrag fra Nkom.
2 Inkluderer teknologiene fiber, kabel-TV-nett og VDSL.
3 Dette er næringsbygg med virksomhet som driver produksjon av varer og tjenester.