Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Radiolinjeauksjonen starter 6. mai 2020
Sist oppdatert

Radiolinjeauksjonen starter 6. mai 2020

Regelverket for tildeling av frekvenser til radiolinje er nå fastsatt. Tildelingsreglene er utredet av Nkom og tiltrådt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nkom forbereder nå auksjonen som starter 6. mai 2020. Frist for å registrere seg som budgiver er 12. mars 2020.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele mange frekvensbånd og store mengder ressurser til bruk for radiolinje i en pengeauksjon. I forberedelsene hittil har ekommyndigheten vurdert hvordan ressursene skal anvendes slik at de gir samfunnet mest mulig nytte. 

Kort om reguleringen

Det overordnede rammeverket som publiseres i dag skal legge forholdene til rette for effektiv utnyttelse av ressursene, bærekraftig konkurranse og økt robusthet. Det justerte rammeverket erstatter overordnet regulering som ble publisert 8. mai 2018.

I forberedelsene til auksjonen har både myndigheten og markedsaktørene hatt særlig fokus på de såkalte «lave» frekvensbåndene (13 GHz-båndet og lavere), som vurderes som særlig attraktive. For å sikre at flere aktører kan få tildelt disse ressursene, har ekommyndigheten besluttet at frekvensbåndene høy 6 GHz og 8 GHz i sin helhet skal tildeles som sendertillatelser, og ikke inngå i auksjonen. Det vil gjelde et frekvenstak på 40 prosent ved tildeling av sendertillatelser i frekvensbåndene høy 6 GHz, 7 GHz, 8 GHz og deler av 13 GHz. Frekvenstaket vil gjelde for radiolinjeforbindelsene mellom to senderpunkt.

For de lave båndene som inngår i auksjonen, det vil si 10 GHz- (inndelt i «høy» og «lav») og 13 GHz-båndet, vil det gjelde et særskilt frekvenstak på 40 prosent. Myndigheten har også satt et samlet frekvenstak på 40 prosent for alle frekvensbånd som omfattes av auksjonen. Det samlede taket omfatter innehavers eksisterende beholdning.

Endringene i rammene er nærmere beskrevet i dokumentene «Overordnet regulering» og «Vurderinger etter høring av overordnet regulering», begge datert 15. november 2019.

De detaljerte auksjonsreglene har vært lagt frem for høring og er nå fastsatt med mindre justeringer. 

Deltakelse i auksjonen

For å kunne delta i auksjonen må interessenter registrere seg. Registrering skjer ved innsending av et registreringsskjema og en bankgaranti til Nkom. Skjemaene er tilgjengelige på auksjonssidenSiste frist for registrering til auksjonen er 12. mars 2020.

Interessenter oppfordres til å ta kontakt med Nkom dersom det er spørsmål til rammeverket, auksjonsreglene eller ved spørsmål knyttet til deltakelse eller registrering.

Deltakere i auksjonen skal gjennomføre obligatoriske testauksjoner før auksjonsstart. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre en nettbasert presentasjon som viser hvordan auksjonen skal gjennomføres. Nkom gir nærmere informasjon om forberedelsene på auksjonssiden.

Foreløpig tidsplan: 

  • 12. mars 2020 kl. 12:00: Frist for registrering til auksjonen
  • Uke 17 og uke 18 2020: Obligatoriske testauksjoner
  • 6. mai 2020: Auksjonsstart

Mer informasjon om bakgrunnen for justeringene av regelverket og informasjon om auksjonsprosessen er tilgjengelig på Nkoms auksjonsside.

Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)