Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter PT vil ikke kreve sperretjeneste for innenlands datatrafikk
Sist oppdatert

PT vil ikke kreve sperretjeneste for innenlands datatrafikk

Post- og teletilsynet (PT) har undersøkt om brukernes beskyttelse mot høye regninger etter nedlasting av data over mobilen er god nok. Konklusjonen er at de aller fleste norske mobilselskapene tilbyr makspriser eller tilsvarende for å beskytte kundene når de surfer innenlands. PT mener derfor at brukernes interesser stort sett er godt ivaretatt og vil ikke innføre nye krav.

PT ble vinteren 2011 kjent med tilfeller der mobilbrukere hadde opplevd uforutsette og høye kostnader ved databruk på mobilen. Etter å ha diskutert problemstillingen med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet, henvendte PT seg til alle mobilselskapene i det norske markedet (til sammen 32) for å høre deres mening. Spørsmålene var om selskapene har beskyttelsesordninger eller planlegger slike, om de mener det er behov for denne beskyttelsen, og om de mottar mange klager på høyt forbruk av mobildata.

Mange svarte at de ser behovet for å beskytte brukerne mot høye regninger, men at de allerede har ordninger som ivaretar dette. De største selskapene har for eksempel makspriser pr. døgn eller pr. måned for hva det koster å laste ned data over mobilnettet, mens kunden i andre tilfeller får varsel når forbruket har nådd et visst nivå. Mange kunder har også mulighet for å kjøpe datapakker til fast pris.

- Våre beregninger viser at ca. 95 prosent av mobilbrukerne er kunder i selskaper som tilbyr en eller annen ordning mot løpske datautgifter. Vi mener derfor at beskyttelsesbehovet allerede er godt ivaretatt, og at ytterligere regulering ikke er nødvendig i denne saken, sier PT-direktør Torstein Olsen.

Enkelte mobilselskaper peker på at de i økende grad konkurrer om å tilby løsninger som beskytter kundene mot fakturasjokk. PT mener det er grunn til å anta at beskyttelsen kan bli ytterligere styrket gjennom slik konkurranse. Noen av selskapene som kjøper tilgang fra de som eier mobilnettene, sier imidlertid at de er avhengige av tilrettelegging fra selgeren for å kunne tilby hensiktsmessige løsninger. PT mener at tilbud om slike løsninger også på tilgangsnivå kan være en konkurranseparameter, og vil følge denne utviklingen.

Bruk av datatrafikk på reise i EØS-landene er underlagt egen regulering. Forbrukerne er beskyttet av sperre- og varslingsregler når de er på reise i et EØS-land og laster datatrafikk over mobilnettet.
- Denne reguleringen er viktig, selv om prisene for å bruke mobilen til å laste data på reise i utlandet i mange tilfeller har blitt lavere. Men fortsatt er det slik at datatrafikk i utlandet vanligvis er mye dyrere enn i Norge, sier Olsen.