Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter PT varsler reduserte priser for mobilterminering
Sist oppdatert

PT varsler reduserte priser for mobilterminering

Post- og teletilsynet (PT) varsler at Com4, Lycamobile, Network Norway, TDC, Telenor, Tele2, TeliaSonera og Ventelo utpekes som tilbydere med sterk markedsstilling i markedene for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 7). Tilbyderne vil bli pålagt flere særskilte plikter, herunder maksimalpris på 8,3 øre per minutt fra 1. april 2015 for terminering av tale i tilbydernes respektive mobilnett. Gjeldende maksimalpris er 16 øre.

Lycamobile, Network Norway, TDC, Telenor, Tele2, TeliaSonera og Ventelo har alle i flere år vært utpekt som tilbydere med sterk markedsstilling i markedene for terminering i mobilnett. Alle har vært underlagt særskilte plikter, blant annet har de siden 1. januar 2013 vært underlagt en maksimalpris på 16 øre per minutt for terminering av tale i mobilnett. Com4 har ikke tidligere vært utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling, og er også en relativt ny aktør i det norske markedet.

PT varsler nå nytt vedtak i marked 7 på bakgrunn av en oppdatert markedsanalyse og en oppdatert versjon av LRIC-modellen for beregning av kostnader ved terminering. Varselet følger prinsippene som er nedfelt i tidligere vedtak, hvor prisreguleringen blant annet er innrettet mot EØS-harmonisering. I tråd med europeiske anbefalinger bruker PT såkalt «ren» LRIC for å fastsette priser for terminering i mobilnett. Prisene i Norge følger med dette den europeiske trenden, både med hensyn til beregningsmetode og nivå.

Hva er terminering av tale i mobilnett – og hvorfor er regulering nødvendig?

Med terminering av tale i mobilnett menes den tjenesten en mobiltilbyder utfører ved å motta en samtale fra kunder i et annet telekommunikasjonsnett, og bringe den til kunder i sitt eget nett. Slik teknologien er i dag, har mobiltilbyderne monopol på terminering av samtaler i eget mobilnett. Denne situasjonen, sammen med praksis om at det er den kunden som ringer som betaler for samtalen, gir insentiver og muligheter for monopolprising. Regulering av termineringsmarkedene er derfor nødvendig for å sikre sluttbrukerne gode og rimelige tjenester.

Den varslede prisreguleringen

Kostnadene for terminering av tale i mobilnett blir stadig redusert, og dette gjør også utslag i nivået på maksimalprisen for terminering. PT varsler derfor at maksimalprisen for Lycamobile, Network Norway, TDC, Telenor, Tele2, TeliaSonera og Ventelo reduseres fra 16 øre per minutt til 8,3 per minutt fra 1. april 2015. Com4 pålegges tilsvarende pristak fra samme tidspunkt.

Maksimalprisen reduseres ytterligere til 7,5 øre fra 1. januar 2016 og til 6,5 øre fra 1. januar 2017. PTs beregninger viser at de økonomiske konsekvensene ved varslet prisreduksjon er begrenset for alle berørte operatører. Tilbyderne får reduserte inntekter som følge av redusert termineringspris, men får til gjengjeld lavere kostnader for å sende trafikk til andre mobilnett.

Videre prosess

PTs varsel om vedtak sendes nå på nasjonal høring med frist 9. oktober 2014 for å gi kommentarer. PT vil deretter vurdere kommentarene og sende et oppdatert utkast til vedtak til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for vurdering. Etter at ESA har gitt sin tilbakemelding, vil PT fatte vedtak, tentativt i første kvartal 2015.