Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter PT skal analysere postmarkedet
Sist oppdatert

PT skal analysere postmarkedet

Post- og teletilsynet (PT) skal analysere postmarkedet og kartlegge konkurransesituasjonen i markedet i forkant av ny postlov og påfølgende liberalisering av markedet.

PT har tidligere bedt aktører i det norske postmarkedet om å rapportere omsetning og volum knyttet til tradisjonelle posttjenester til tilsynet.

Hensikten med denne innhentingen av informasjon var å skaffe kunnskap om og oversikt over postmarkedet for å kunne følge opp og eventuelt utvikle de regulatoriske rammebetingelsene for postmarkedet.

Arbeidet med å publisere innhentede data knyttet til postmarkedet opphørte imidlertid i 2011. Aktører i markedet påpekte at PT ikke hadde hjemmel til å kreve at de skulle oppgi slik informasjon, og så heller ikke noen hensikt i å bidra med informasjon.

Det er ikke gjort endringer i PTs hjemmelsgrunnlag med tanke på vår mulighet til å innhente data i postmarkedet. I oktober ble imidlertid utkast til ny postlov sendt på offentlig høring, og her legges det til grunn at hele postmarkedet nå skal liberaliseres; det vil si at eneretten opphører. 

Eneretten omfatter i dag brevpost med vekt inntil 50 gram og med pris inntil to og en halv ganger grunntaksten for et innenriks prioritert brev innenfor første vektklasse (20 gram).

I forbindelse med dette har PT fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet (PDF) å kartlegge postmarkedet, og å vurdere i hvilke deler av dette markedet en implementering av en ny postlov kan gi grunnlag for økt konkurranse. 

For å gjennomføre denne kartleggingen må PT ha informasjon fra de ulike aktørene som i dag er aktive i markedet.

Det vil også være i aktørenes interesse å bidra til at PTs kartlegging og analyse av postmarkedet blir best mulig, da den vil bli brukt som grunnlag for det videre arbeidet med å legge til rette for økt konkurranse.

Vi håper derfor at henstillingen vår om å oppgi data til dette formålet vil bli tatt positivt imot av aktørene, slik at vi får et mest mulig realistisk bilde av markedet.

PT har allerede sendt disse spørsmålene til noen av de største aktørene i markedet.  Om du ønsker å bidra med informasjon og ikke har fått tilsendt spørsmålene direkte, kan du laste ned spørreskjemaet som skal fylles her (Excel).

Eventuelle spørsmål angående oppdraget fra Samferdselsdepartementet eller spørreskjemaet kan rettes til Mats Pedersen på telefon 22 82 46 49 eller Cathrine Grimseid 22 82 46 06.