Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter PT-rapport om ekombransjen og betydningen for PT
Sist oppdatert

PT-rapport om ekombransjen og betydningen for PT

Kvalitet, kapasitet, robusthet og sikkerhet blir stadig viktigere når elektronisk kommunikasjon er blitt en grunnleggende del av både den profesjonelle og private hverdagen. Dette utfordrer også Post- og teletilsynets rolle som ressursforvalter, fagmyndighet og tilsyn. En ny rapport ser nærmere på noen av utfordringene.

Post- og teletilsynet (PT) ser i den interne rapporten «Ekomtjenester, -nett og -utstyr: Utvikling og betydning for PT» på utvalgte trender og sentrale utviklingstrekk innen elektronisk kommunikasjon. Rapporten peker på den betydning utviklingen forventes å få for etatens arbeid.

Samfunnets avhengighet av velfungerende elektronisk kommunikasjon har endret seg markant, og er sterkt økende. Det blir derfor viktigere å sikre grunnleggende god kvalitet, kapasitet, robusthet og sikkerhet, både i nett, tjenester og utstyr.

En sektor i rask endring, der hele ekomverdikjeden blir stadig mer kompleks, krever at ekommyndigheten er faglig sterk. PT må i økende grad gi råd, informere og veilede andre myndigheter, aktører, forvaltning og næringsliv. Rollen som rådgiver for sluttbrukere bør bli tydeligere.

PT forventer at markedets kamp om begrensede ressurser (nummer og frekvenser) vil bli intensivert og stille større krav til effektiv ressursforvaltning. Og ikke minst vil fremveksten av nye aktører, globalisering og tjenesteutsetting få stor betydning for dagens markeds- og konkurransesituasjon, og utfordre både dagens regelverk og hvordan PT arbeider.

Rapporten vil være et styringsdokument for PT og danne grunnlag for diskusjon med både bransjeaktører, næringsliv og myndigheter. PT verdsetter innspill både om de utvalgte problemstillingene, og om andre perspektiver som burde vært belyst.