Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter PT publiserer kost- og nytterapport om tiltak i sambandsinfrastrukturen
Sist oppdatert

PT publiserer kost- og nytterapport om tiltak i sambandsinfrastrukturen

Post- og teletilsynet (PT) har fått utført en kost- og nyttevurdering av mulige forbedringstiltak i sambandsinfrastrukturen for elektronisk kommunikasjon. Rapporten inkluderer også vurdering av tiltak i den overliggende IP-infrastrukturen. Analysen tar for seg nasjonal og regional sambandsinfrastruktur, og inkluderer samband til basestasjoner og lokale nettverksnoder, men ikke abonnentlinjene inn til private hus.

PT publiserte i januar 2012 to rapporter etter de omfattende utfallene i mobilnettene sommeren og romjulen 2011:

  • Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge
  • Erfaringer og forslag til tiltak etter ekstremværet Dagmar

Begge rapportene viste at avhengigheten av sambandsinfrastrukturen er betydelig. Et sammenfallende forslag i begge rapportene var å gjennomføre en kost- og nyttevurdering av forbedringer i og alternativer til dagens sambandsstrukturer. I tillegg viste sårbarhetsanalysen at IP-nettverk i økende grad blir felles plattform for svært mange tjenester, og derfor er å regne som en kritisk infrastruktur.

Det er disse funnene som er fulgt opp i den nye rapporten, som er levert av konsulentselskapene Nexia og Styrmand.

Generelt er anbefalingene i Nexia og Styrmands rapport at man bør gjennomføre tiltak av beredskapsmessig og forebyggende natur, fremfor å styrke spesifikke deler av infrastrukturen. Årsaken er at den først nevnte typen tiltak  antas å ha bredest effekt og størst nytteverdi.

Rapporten peker likevel også på enkelte tiltak for å bygge ut eller forbedre eksisterende infrastruktur som bør vurderes nærmere.

PT vil nå vurdere rapportens anbefalinger nærmere før tilsynet konkluderer med hvilke tiltak som eventuelt bør iverksettes.