Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter PT presiserer praksis i saker med forstyrrelser av elektronisk kommunikasjon
Sist oppdatert

PT presiserer praksis i saker med forstyrrelser av elektronisk kommunikasjon

Post- og teletilsynet (PT) får fra tid til annen henvendelser om forstyrrelser av elektronisk kommunikasjon, som ikke gjelder liv og helse. Slike forstyrrelser kan for eksempel oppleves som skurring på radiosamband, at utstyr ikke virker som det skal eller andre forstyrrelser. Nå presiserer tilsynet praksisen i sakene.

I et eget skriv presiseres nå praksisen i slike saker.

PTs praksis på området kan oppsummeres slik:

  1. Ulovlig bruk av frekvenser, eller bruk av utstyr som ikke oppfyller tekniske krav, må opphøre og vil bli stanset av PT.
  2. Hvis det ikke er påvist at bruken av frekvenser eller utstyr er ulovlig, vil PT som hovedregel kun kreve at bruken stanses hvis den går ut over viktige samfunnsinteresser.

PT vil kreve umiddelbar stans i bruken av utstyr som forstyrrer tjenester for liv og helse, for eksempel nødsamband, uansett årsak.

I andre tilfeller må de involverte partene selv komme til enighet

Detaljert informasjon om praksisen, «Forstyrrelse av elektronisk kommunikasjon – PTs praksis».