Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter PT presiserer et avsnitt i høringsnotatet til datalagringsforskrift
Sist oppdatert

PT presiserer et avsnitt i høringsnotatet til datalagringsforskrift

Post- og teletilsynet (PT) er blitt oppmerksom på at et avsnitt i høringsnotatet om datalagringsforskrift, kan misforstås. PT har derfor presisert teksten.

PT er blitt oppmerksom på at et avsnitt i høringsnotatet som ble sendt ut 7. februar 2012, kan misforstås. Avsnittet omhandler det behovet Kripos har uttrykt for å utvide kretsen av lagringspliktige subjekter, til også å gjelde leverandører av innholdstjenester på Internett. PT har derfor endret siste avsnitt i punkt 3.3.2 i notatet (innholdstjenester).

Presiseringen er viktig fordi det ikke er avklart om innhold vil bli lagret eller overvåket, dersom kretsen av lagringspliktige subjekter utvides til også å gjelde leverandører av innholdstjenester på Internett.
Hvorvidt innhold vil måtte bli lagret for å kunne oppfylle lagringsforpliktelsen av angitte data etter direktivet, vil være avhengig av den tekniske løsningen som den enkelte innholdstjenesten benytter.

Presiseringen innebærer ingen endringer i PTs forslag til forskrift.