Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter PT overtar tildelingen av id-koder for digital kringkasting
Sist oppdatert

PT overtar tildelingen av id-koder for digital kringkasting

Fra 1. mars 2013 overtar Post- og teletilsynet id-kodingen av digital kringkasting, fra Norkring. Endringen er fastsatt i nummerforskriften, som også er justert på noen andre områder.

Post- og teletilsynet (PT) har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å tildele og koordinere bruk av Id-koder. Dette gjelder både PI-koder for analog lydkringkasting, som Norkring fram til nå har tildelt, og Id-koder for digital kringkasting.

Eksempler på Id-koder er PI- (Program Identification) for analog lydkringkasting, SId- (Service Identification) og EId- (Ensemble Identifier) koder for digital kringkasting. PI- og SId- koder brukes til å identifisere en radiokanal. RDS (Radio Data System)-funksjonalitet, som i dag benyttes i stor grad på FM, vil bli videreført i digitale radiosystemer som DAB(+) og IP-basert radiodistribusjon. DAB(+) vil bruke SId-koder som tilsvarer PI-koder i FM.

Fra og med 1. mars 2013 må alle aktører søke PT om PI-, SId- og EId-koder. Dette følger direkte av en ny bestemmelse som er tatt inn i § 35 a i forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften). Øvrige Id-koder og funksjonalitet relatert til analog og digital radiodistribusjon, er tillatt å bruke innenfor definerte standarder. Retningslinjer finnes her.

Aktører som tidligere har fått tildelt koder av Norkring, og som ønsker å beholde dem, må melde fra til PT. Prosedyren for dette vil bli publisert på www.npt.no. Det vil gjelde samme betingelser for eksisterende brukere av koder som for nytildelinger. Formålet er å sikre forutsigbarhet og effektiv bruk av kodene.

PT har samtidig justert og presisert noen andre bestemmelser i nummerforskriften, blant § 3 (definisjoner) og § 9 (vilkår for brukstillatelser). Den oppdaterte nummerforskriften finnes her.

Mer informasjon i PT: seksjonssjef kringkasting Tore Lunestad, tlf. 977 50 550
Seksjonssjef telefoni og nummerforvaltning Hans Jørgen Enger, tlf. 920 48 624