Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter PT og DSB skal utrede sårbarheter ved utfall i ekomnettet
Sist oppdatert

PT og DSB skal utrede sårbarheter ved utfall i ekomnettet

På bakgrunn av hendelsene i Telenors ekomnett i mai og juni er det ønskelig å kartlegge samfunnets sårbarhet i slike situasjoner. Særlig viktig er det å se på hvilken betydning bortfallet av Telenors mobilnett 10. juni hadde for håndteringen av flom og skredhendelser på Øst- og Vestlandet, sier justisminister Knut Storberget og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Post- og teletilsynet (PT) etablerer et prosjekt som skal vurdere viktige beredskapsaktørers sårbarhet overfor brudd og andre feil i ekomnettet. Samtidig skal de se på hvilken betydning denne sårbarheten kan ha for samfunnets samlede beredskap og krisehåndteringsevne.

– Prosjektet skal gi en vurdering av samfunnets avhengighet av ekomnettet i et bredere perspektiv, også for andre brukere enn beredskapsaktører. Det skal foreslås tiltak som reduserer samfunnets sårbarhet for feil i ekomnettet, sier Meltveit Kleppa og Storberget.