Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter PT definerer minstekrav til reservestrøm i mobilnettene
Sist oppdatert

PT definerer minstekrav til reservestrøm i mobilnettene

Post- og teletilsynet har fattet vedtak om at eierne av norske mobilnett må sikre at nettene blir bedre forberedt på bortfall av strøm. Hensikten er at brukerne skal ha tilgang til tjenester, selv om strømmen blir borte. I risikoutsatte områder skal det være reservestrøm for minst fire timer. I mindre risikoutsatte områder, inkludert de største byene, er minstekravet to timer.

Post- og teletilsynets (PTs) vedtak er fattet 6. juni 2014 og gjelder Telenor Norge AS, TeliaSonera Norge AS, Mobile Norway AS og ICE Norge AS, som eier mobilnett i Norge.

Erfaringer fra en rekke hendelser de siste årene har vist at reservestrømkapasiteten i mobilnettene er for liten. Stormer, flom og skred fører ofte til strømbrudd. I slike krisesituasjoner blir tilgang til mobiltjenestene ekstra viktig, og nettene må derfor være utstyrt med reservestrøm. Svært mange steder virker mobilnettene i dag fra null til to timer etter strømbrudd.

- Dette er for lite, sier PTs direktør Torstein Olsen. - I et samfunn som er helt avhengig av elektronisk kommunikasjon, må brukerne ha visshet om at tjenestene virker i en forutsigbar periode, også uten strøm i mobilnettene.

Ikke mindre enn to timer

I byer og tettsteder med mindre enn 20 000 innbyggere, og i distriktene, skal reservestrømkapasiteten være risikobasert, men likevel minst to timer. Samlet skal imidlertid kapasiteten i disse områdene i gjennomsnitt være minst fire timer. Reservestrøm under snittkravet på fire timer skal avgrenses til de mindre risikoutsatte områdene.

I dekningsområdene som omfatter byer med mer enn 20 000 innbyggere, skal reservestrømkapasiteten være på minst to timer.

- Skillet mellom byer og distrikter er i hovedsak gjort fordi vi mener at det er ekstra grunner til å sikre lenger «levetid» i mobilnettene når en krise rammer i grisgrendte strøk. I de største byene er det færre strømbrudd og de har vanligvis kortere varighet, sier Olsen.

Ferdig om åtte år

Mobilnetteierne må oppgradere flere tusen basestasjoner og potensielt bygge om utstyrshytter og lignende, for å sikre reservestrømkapasitet i tråd med vedtaket. PT har derfor gitt selskapene fem år på å gjennomføre kravet fullt ut i tettstedene og distriktene, og ytterligere tre år i de største byene. Arbeidet skal imidlertid igangsettes umiddelbart.

Andre tiltak for å styrke robustheten i mobilnettene

Parallelt med dette vedtaket har PT også satt i gang et program for å sikre mobiltjenester i minst tre døgn ved strømbrudd, i et avgrenset dekningsområde i hver kommune. Formålet er å bedre den lokale krisehåndteringsevnen ved langvarige strømutfall. Tiltaket forutsetter statlig finansiering. PT, mobilnetteierne og Fylkesmannen i utvalgte fylker gjennomfører pilotprosjekter i syv kommuner i 2014.

Les vedtaket her: Vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet