Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter PT ber ESA vurdere utkast til vedtak om mobilterminering
Sist oppdatert

PT ber ESA vurdere utkast til vedtak om mobilterminering

Post- og teletilsynet (PT) har sendt utkast til vedtak i markedene for terminering av tale i mobilnett til ESA. PT legger opp til at prisene for terminering i mobilnett skal reduseres gradvis. I dag er prisen maks 16 øre per minutt, og fra 1. januar 2017 skal prisen være maks 6,5 øre per minutt.

Utkastet til vedtak gjelder selskapene Com4, Lycamobile, Network Norway, TDC, Telenor, Tele2, TeliaSonera og Ventelo, i markedet for terminering av tale i mobilnett (marked 7).

Hva er terminering og hvorfor er regulering nødvendig?

Med terminering av tale i mobilnett menes den tjenesten en mobiltilbyder utfører ved å motta en samtale fra kunder i et annet telekommunikasjonsnett og bringe den til kunder i sitt eget nett.

Slik teknologien er i dag, har mobiltilbyderne monopol på terminering av samtaler i eget mobilnett. Denne situasjonen, sammen med praksis om at det er den kunden som ringer som betaler for samtalen, gir insentiver og muligheter for monopolprising.

Regulering av termineringsmarkedene er derfor nødvendig for å hindre overprising og sikre at sluttbrukerne ikke betaler for høye priser for samtaler til mobilnett.

Foreslått regulering

PT mener at alle de åtte ovennevnte mobiltilbydere har sterk markedsstilling i markedet for terminering i eget mobilnett. Selskapene blir derfor pålagt særskilte forpliktelser, herunder plikt til å imøtekomme rimelige anmodninger om samtrafikk på ikke-diskriminerende betingelser, offentliggjøring av samtrafikkpriser og pristaksregulering som vist i tabellen:

Gjeldende maksimalpris

Fra 1. juli 2015

Fra 1. januar 2016

Fra 1. januar 2017

16 øre

8,3 øre

7,5 øre

6,5 øre

PT gjennomførte i perioden 11. september til 9. oktober 2014 nasjonal høring av varsel om vedtak i termineringsmarkedene. Ved notifikasjon til ESA opprettholder PT konklusjonene fra varselet, men med to endringer:

  • Omfanget av reguleringen avgrenses til kun å gjelde samtaler som er originert i EØS-området, dvs. at den som initierer samtalen ringer fra Norge eller et annet EØS-land.
  • Nytt pristak gjøres gjeldende fra 1. juli 2015.

Prosedyre

Utkast til vedtak sendes til ESA i henhold til konsultasjonsprosedyren som er spesifisert i ekomloven § 9-3. ESA og andre berørte myndigheter i EØS-området har frist på én måned etter konsultasjonsprosedyrens start til å kommentere utkast til vedtak. Regelverket krever at vedtakene skal være harmoniserte, og skal tolkes og implementeres på tilnærmet lik måte i hele EØS-området. ESA vil være bindeleddet for Norge med hensyn til harmonisering med øvrige europeiske tilsynsmyndigheter og EU-kommisjonen.

Etter at ESA har gitt sin tilbakemelding til utkastet, vil PT fatte vedtak med eventuelle endringer, med mindre ESA krever at utkastet trekkes tilbake. ESA har ikke har plikt til å vurdere innspill fra nasjonale aktører i sin konsultasjonsprosedyre. Det er heller ikke mulig å gi innspill til PT i forbindelse med denne konsultasjonen.