Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter PT åpner for mobilnummer til tjenester over IP
Sist oppdatert

PT åpner for mobilnummer til tjenester over IP

Post- og teletilsynet (PT) åpner for at 8-sifrede mobilnummer kan tildeles og brukes for såkalte mVoIP-tjenester. Blant betingelsene er at disse må være fullverdige mobiltelefontjenester.

I dag er det bare «vanlige» mobiltaletjenester som tildeles ordinære mobiltelefonnummer. Nå vil PT åpne for at også taletjenester som går over IP, kan få tildelt slike nummer.

For at aktører skal få tildelt 8-sifrede mobilnummer som de kan bruke for å tilby mVoIP-tjenester (mobil Voice over IP), må tjenestene være fullverdige mobiltelefontjenester. Tjenesten må da samlet tilby både

  • innkommende og utgående taletjenester ved hjelp av nummer fra nasjonal nummerplan, 
  • ordinær SMS-funksjonalitet og 
  • datatjenester.

PT har hørt forslaget i markedet høsten 2014. På bakgrunn av høringssvarene er det fastsatt noen prinsipper som skal gjelde for tildeling og bruk av mobilnummer for mVoIP, og for andre nye tjenester.

Ny praksis

PT har til nå vært tilbakeholden med å tildele mobilnummer til tjenester som tidligere ikke har fått tildelt slike nummer. Dette fordi flere regulatoriske spørsmål har vært uavklart. Spørsmålet om hvorvidt nye typer mobilrelaterte tjenester skal få bruke mobilnummer, reiser problemstillinger knyttet til bl.a. graden av likhet/byttbarhet med ordinær mobiltelefoni, likebehandling mellom aktører og nummerplanlegging.

PT skal sikre en effektiv og ressursbesparende forvaltning som gir tilbydere en lik og nødvendig tilgang til aktuelle nummerressurser. PTs praksis skal ikke være et hinder for utvikling av tjenester, men skal samtidig sikre at viktige hensyn blir ivaretatt. Mobilnummer er en meget begrenset ressurs, og derfor er det spesielt viktig at denne ressursen forvaltes på en bærekraftig måte.

Dokumentet «Tildeling og bruk av mobilnummer» (PDF) gir prinsipper som vil gjelde for tildeling og bruk av mobilnummer. Prinsippene gjelder både for nummerserier som er tildelt fra PT og for enkeltnummer som er portert inn til en tilbyder.