Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Program for Nasjonal sikkerhetsdag 10. oktober
Sist oppdatert

Program for Nasjonal sikkerhetsdag 10. oktober

Programmet for Nasjonal sikkerhetsdag er nå klart. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) inviterer for tiende gang til konferanse i Nkoms hovedkontor i Lillesand.

Her presenteres informasjon som kan være nyttig for alle som har ansvar for sikkerhet på ledelsesnivå, både direkte og indirekte, i bedrifter og offentlig forvaltning.

Hovedtema er tillit

Tema i år er tillit. Verden rundt oss er uoversiktlig. Den globale verden rykker nærmere og påvirker nasjonale forhold i stadig større grad. Rivaliseringen mellom stormaktene USA, Russland og Kina preger nyhetsbildet og debatter på flere arenaer her hjemme. Hvem kan vi egentlig stole på?

Elektronisk kommunikasjon er bærer av enorme samfunnsverdier og et vedvarende mål for trusselaktører. Nkoms direktør Elisabeth Aarsæther gir oss et samfunnsperspektiv på sikkerhet med dette bakteppet. Sikkerhetsdirektør i Nkom, Elise Lindeberg, vil snakke om «Digital identitet - menneskerettigheter og digitalt grenseforsvar».

«Samfunnssikkerhet og tillit – et verdifelleskap i en urolig tid» er tema for DSBs foredrag, mens NSM vil gi oss ny kunnskap om IKT-risiko og ny sikkerhetslov.

Du vil også få høre om nye sårbarheter, Nkoms sikkerhetsarbeid på veien mot 5G-samfunnet og hvordan GPS-jamming utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko.

Dagen avsluttes med Petter Bae Brandtzæg som forsker på forholdet mellom menneske, samfunn og ny teknologi. Han vil snakke om falske nyheter og tillit til mediene. 

Påmelding

Nasjonal sikkerhetsdag er et populært tilbud fra Nkom, og mange har allerede meldt seg på. Konferansen er gratis, men krever påmelding.

Påmeldingslink

Det er dessverre ingen ledige plasser igjen til årets Nasjonal sikkerhetsdag 10. oktober.

Send en e-post til Cathrine.Solheim@Nkom.no dersom du ønsker å stå på venteliste, det kan bli ledige plasser dersom noen melder seg av.

Program

 • 09.00 - 09.30 Registrering
 • 09.30 - 09.40 Velkommen
 • 09.40 - 10.15 Sikkerhet i vår tid ved direktør Elisabeth S. Aarsæther, Nkom
 • 10.15 - 10.40 Digital identitet - menneskerettigheter og digitalt grenseforsvar ved sikkerhetsdirektør Elise Lindeberg, Nkom
 • 10.40 - 11.00 Pause
 • 11.00 - 11.30 Samfunnssikkerhet og tillit – et verdifelleskap i en urolig tid ved assisterende direktør Per Brekke, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • 11.30 - 12.00 Helthetlig IKT-risiko 2019 ved underdirektør Lene Kaland, Nasjonal cybersikkerhetssenter (NCSC) i NSM
 • 12.00 - 12.45 Lunsj
 • 12.45 - 13.00 Robusthet, resiliens, og de sorte svanene ved fagsjef Alexander Iversen, Nkom
 • 13.00 - 13.15 GPS jamming, en sikkerhetsrisiko ved avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal, Nkom
 • 13.15 - 13.40 Ny sikkerhetslov – hvorfor, hva og hvordan? ved seniorrådgiver Sylvia Kregnes, NSM
 • 13.40 - 1400 Pause
 • 14.00 - 14.45 Falske nyheter og tillit til mediene ved førsteamanuensis og sjefsforsker Petter Bae Brandtzæg, UiO og Sintef Digital
 • 14.45 Avslutning