Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Problemene i europeisk økonomi må ikke stanse den digitale utviklingen
Sist oppdatert

Problemene i europeisk økonomi må ikke stanse den digitale utviklingen

Problemene i den europeiske økonomien må ikke bli en hindring på veien mot det digitale samfunnet europeiske borgere skal sikres. Dette sa EU-kommisær Nelly Kroes da hun mandag 3. oktober møtte både de nasjonale regulatørene og topplederne i europeiske teleselskaper.

Tema for ”The Digital Agenda Summit” i Brussel mandag 3. oktober, var særlig hvordan borgerne skal få tilgang til bredbånd som virker sosialt utjevnende og stimulerer til ny vekst. EU har svært ambisiøse planer for bredbåndsutbyggingen og har i sin ”Digitale agenda” definert spesifikke mål for hvilken kapasitet som skal tilbys alle husstander innen 2020.

Både direktør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet (PT) og Telenorsjef Jon Fredrik Baksaas deltok under konferansen, som var arrangert av ETNO (European Telecom Network Organization) og Financial Times.

– Det er ikke mulig å tenke seg alternativet til Den Digitale Agenda; at Europa ikke skal være digitalt og befolkningen ikke skal kommunisere optimalt via Internett med både næringsliv og forvaltning, sa Kroes.

– Derfor er det uhyre viktig at regulatørene, industrien, netteierne og innholdsleverandørene ikke slakker av på farten nå som europeisk økonomi sliter tungt. Tvert imot er digital utvikling selve forutsetningen for vekst, og i neste tiårsperiode vil ekomsektoren skape én million nye jobber i Europa.

En rød tråd i innleggene fra lederne i teleselskapene var at gapet mellom kravet til kapasitet selskapene skal levere og den inntjeningen de har, er for stort. Brukerne laster ned kapasitetskrevende tjenester som aldri før, og i 2012 vil mer enn halvparten av all kapasitet brukes til å laste og vise levende bilder.

- Hva vil det si for en bransje der all transport av innhold betales av den som eier infrastrukturen?, var flere av lederne i teleselskapene urolige for.

Ikke bare fiber

Nelly Kroes tok også opp prisen på tilgang til koppernettet og problemene med fortsatt satsing i disse ”gammeldagse” nettene. – Dette er utfordrende når det er fiber som må til for å skaffe store befolkningsgrupper den kapasiteten som er nødvendig for å nå målene i den Digitale Agendaen, mente hun.

- Men lavere priser på kopper er ikke det eneste saliggjørende, sier PT-direktør Torstein Olsen. PT har lagt opp til en regulering der kopperprisen ikke er presset så lavt at det ikke er lønnsomt for nye aktører å satse på fiber i stedet.

- For lav kopperpris kan medføre at nye aktører blir avhengig av å tilby bredbånd over koppernettet, mens de gamle monopolistene er de eneste som bygger fiber. Dermed kan en monopolliknende situasjon fra koppernettene bli å finne igjen i fibernettene, og det ønsker vi ikke, sier Olsen.

- For øvrig mener PT at vi må se an utviklingen noe og ikke omfavne fiber som eneste mulighet for å tilby virkelig høye hastigheter. Om ti år kan mye ha skjedd i andre teknologier, og for oss er det viktig å holde fast på en teknologinøytral regulering, sier PT-direktøren.