Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Post- og teletilsynet (PT) har fastsatt endringer i fribruksforskriften. Endringene trer i kraft straks
Sist oppdatert

Post- og teletilsynet (PT) har fastsatt endringer i fribruksforskriften. Endringene trer i kraft straks

PT gjennomførte i tidsrommet 21. februar til 7. april 2014 offentlig høring av forslag til endringer i fribruksforskriften. PT har vurdert høringssvarene og har på bakgrunn av disse gjort enkelte justeringer i forslaget til forskrift.

Forskriften som PT i dag har fastsatt, endrer fribruksforskriften. De viktigste endringene gjelder frekvensbruk til kortdistansekommunikasjonsutstyr, nye frekvensbånd til mobile kommunikasjonstjenester i luftfartøy og ny regulering for frekvensbruk til jordstasjoner på mobile innretninger.

PT har tatt hensyn til innspill som er mottatt i høringsrunden, og noen av endringene avviker derfor fra forslaget som ble sendt på høring tidligere. Dette gjelder:

  • § 14: Endring av vilkårene for frekvensbruk til trådløse mikrofoner i 823-826 MHz der maksimal tillatt utstrålt effekt blir 20 mW e.i.r.p. i stedet for 50 mW e.i.r.p. For bruk begrenset til kroppsbåret mikrofon er det ingen endringer fra det utsendte forslaget (100 mW e.i.r.p.).
  • § 24: Til bruk for differensiell GPS kan en nå ta i bruk senterfrekvensene 440,550 MHz og 441,000 MHz på nærmere vilkår, se § 24 andre ledd. Senterfrekvensen 440,725 MHz tillates likevel ikke brukt til differensiell GPS da denne benyttes til fjernstyring av kraner (jf. § 36 femte ledd).
  • § 35a: Ny bestemmelse om bruk av ultrabredbåndsutstyr i luftfartøy omfatter likevel ikke frekvensbåndet 6,0-8,5 GHz. Bakgrunnen for dette er radiolinjetillatelser i frekvensbåndene 5,9-7,1 GHz og 7,9-8,5 GHz som er særlig sårbare overfor annen frekvensbruk i områder rundt flyplasser. I påvente av en eventuell EU-beslutning implementerer ikke Norge regelverk for dette utstyret i 6,0-8,5 GHz i denne omgang, men tar forbehold om at det kan bli nødvendig å ta det inn som følge av våre forpliktelser i henhold til EØS-avtalen.
  • § 43: For bruk av utstyr for GSM på fartøy i norsk farvann er det tatt inn ytterligere vilkår fra EU-beslutning 2010/166/EU for å klargjøre beskyttelse overfor mobilnettene på land.
  • § 8: Det er rettet opp i en skrivefeil i henvisningen til standarden der det i høringen sto EN 300 229. Rett henvisning er EN 300 220, jf. § 8 tiende ledd.