Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Omsetningsnedgang i ekommarkedet, men fortsatt sterk datavekst
Sist oppdatert

Omsetningsnedgang i ekommarkedet, men fortsatt sterk datavekst

Post- og teletilsynet la i dag frem tallene for det norske markedet for elektronisk kommunikasjon 2013. Norske abonnenter bruker stadig større mengder datatrafikk, men den samlete omsetningen for tjenestene falt sammenliknet med 2012.

Investeringsnivået i markedene var høyt i 2013, både for mobiltelefoni, fiber og andre teknologier. Bransjen investerte mer enn 8 milliarder kr. totalt, og dette er en økning på mer enn 600 millioner kr. fra året før. Den største veksten skjedde i fibernettene. I tillegg kommer 1,8 milliarder kr. som ble investert i frekvenser i forbindelse med auksjonen av 4G-frekvenser i desember 2013.

Omsetningen ned

Omsetningen i sluttbrukermarkedene i 2013 gikk ned med 453 millioner kr., av en total omsetning på nesten 30,9 milliarder kr. I 2012 økte omsetningen med 337 millioner kr.
Telenor står for 49,7 prosent av omsetningen, og dette er en svak nedgang fra året før.

Det er ikke første gangen det er omsetningsnedgang i de ulike markedene. For eksempel har salget av fasttelefoni falt i mange år. Likevel har den sterke veksten i mobiltjenester mer enn kompensert for fallet i de andre delmarkedene, slik at totalen har blitt positiv.

For 2013 viser imidlertid tallene at det for første gang også var fall i omsetningen for mobiltjenester.
For mobiltelefoni utgjør nå abonnementsinntekter 51 prosent, og trafikkinntekter 36 prosent. Nedgangen i omsetningen var 470 millioner kr. I 2012 var nedgangen 50 millioner kr.

Abonnement

Tallene i rapporten om det norske ekommarkedet, som er innrapportert til PT fra selskapene som leverer tjenester i Norge, viser at mobilmarkedet er i metning når det gjelder antall abonnement. Økningen i 2013 tilsvarte omtrent befolkningsøkningen (65.500), mens for to år siden var økningen nesten den dobbelte (2011: 126.000). Andelen kontantkort har i flere år vært relativt stabil på omtrent en fjerdedel av alle abonnement.

Antall dedikerte abonnementer for mobilt bredbånd synker i privatmarkedet. Likevel går databruken over mobilnettet kraftig opp, men denne økningen kommer i hovedsak over ordinære mobilabonnement. Årsaken til at færre kjøper egne abonnement for mobilt bredbånd, er antakelig at flere tar i bruk smarttelefonen som modem for tilgang til Internett, blant annet på nettbrett. På den måten utnytter mange den kapasiteten som allerede er inkludert i mobilabonnementet.

Datatrafikken over de norske mobilnettene økte med 55 prosent i 2013. Den sterke veksten fulgte etter like sterk vekst året før: 56 prosent i 2012.

Fast bredbånd

Det er ved nyttårsskiftet 2013-2014 registrert i underkant av 1,8 millioner abonnement på fast bredbånd i private husholdninger. Om lag 470.000 av disse er fiber, og det er en økning på nesten 80.000 fra året før. Fiber er den teknologien som øker mest. Bredbånd over koppernettet (xDSL) har størst reduksjon, med 45.000 færre abonnementer i 2013 enn i 2012.