Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Omsetningen i mobil- og bredbåndsmarkedene øker fortsatt
Sist oppdatert

Omsetningen i mobil- og bredbåndsmarkedene øker fortsatt

Omsetningen i det norske markedet for elektronisk kommunikasjon fortsetter å øke. Veksten gjelder både mobil og bredbånd. Samlet omsetning i totalmarkedet passerte 34 milliarder kroner i 2015 - opp mer enn 800 millioner. Dette viser Nasjonal kommunikasjonsmyndighets markedstall for helåret 2015, som ble lagt frem i dag 19. mai.

Ved utgangen av 2015 var mer enn en tredel av alle privatabonnement på fast bredbånd basert på fiber, og har dermed passert både kabel-TV- og xDSL-bredbånd. Fiberbredbånd er nå størst i privatmarkedet.

Rapporten «Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2015» viser utviklingen i markedene for elektronisk kommunikasjon (ekommarkedene) og er basert på tall som er samlet inn fra alle de 166 tilbyderne av blant annet mobil- og bredbåndstjenester.

Fast bredbånd

Abonnement basert på xDSL har vært den mest brukte teknologien for fast bredbånd, men andelen har gått ned over flere år. Bredbåndsabonnement basert på kabel-TV-nett og særlig fiber, har samtidig hatt en sterk vekst. Antall privatabonnement på fiber økte med over 90.000 i 2015 og utgjør nå nesten 640.000. Antall privatabonnement basert på kabel-TV-nett økte til sammenligning med i overkant av 21.000. Totalt antall private bredbåndsabonnement økte med om lag 60.000 fra 2014 til 2015, og passerte 1,9 millioner.

Veksten i antall abonnement for distribusjon av TV har avtatt de siste årene, og økningen fra 2014 til 2015 var ubetydelig. Det er kun antall TV-abonnement basert på fiber som øker. TV-abonnement basert på alle andre teknologier går ned.

Mobiltelefoni

Antall mobiltelefoniabonnement har vært relativt stabilt de siste årene, men fra 2014 til 2015 har det vært en liten nedgang. Dette skyldes først og fremst at antall kontantkort går betydelig ned, mens fakturerbare abonnement øker. Ved utgangen av året var det i overkant av 5,7 millioner mobilabonnement i Norge.

Det er fortsatt sterk vekst i datatrafikken, både fra mobiltelefoniabonnement og mobilt bredbånd. Datatrafikken i norske mobilnett utgjorde mer enn 103 millioner gigabyte (GB) i 2015. Dette er en økning på 39 millioner GB fra 2014. En økende andel av datatrafikken er knyttet til mobiltelefoniabonnement.

Vekst både i omsetning og investering

Den samlede omsetningen i ekommarkedene øker med over 800 millioner kroner i 2015, sammenlignet med 2014. Samlet omsetning utgjorde bortimot 34,3 milliarder kroner. Også fra 2013 til 2014 økte omsetningen. Det er omsetningen for fast bredbånd og mobiltelefoni som bidrar til økningen. Omsetningen på fasttelefoni går ned i omtrent samme omfang som tidligere.

Også i investeringene er det en betydelig økning. Fra 2014 til 2015 økte investeringene i kommunikasjonstjenester og infrastruktur med 740 millioner kroner, til mer enn 8,5 milliarder. Det utgjør 25 prosent av omsetningen i ekommarkedene. Investeringer relatert til utbygging av fibernett og 4G, utgjør over 4,7 milliarder kroner. Det er en økning på 785 millioner sammenlignet med 2014.

Telenor sin andel av samlet omsetning i ekommarkedene var 51,3 prosent i 2015. Også i 2014 var denne andelen på 51,3 prosent. Telias andel av samlet omsetning var 19,3 prosent i 2015. Get og NextGenTel kommer på de neste plassene, hver av dem med 3,2 prosent av samlet omsetning.

- I en tid med betydelige svakhetstegn i den norske økonomien, er det betryggende at de elektroniske kommunikasjonsmarkedene fortsatt viser sunn vekst, sier Nkoms direktør Torstein Olsen.
- Dette understreker at ekomtjenester som mobil og bredbånd nå er minst like viktige som annen infrastruktur, fordi både næringsliv og det offentlige er helt avhengig av at tjenestene virker. Både i hverdager og når det er krise, trenger samfunnet ekom for å fungere og styre andre systemer. Faller tjenestene ut, er det krise. Derfor er det bra at det både er investeringsvilje og solide tall i markedene, sier Olsen.

Markedsandeler

Telenor hadde 51,5 prosent markedsandel for mobiltelefoniabonnement ved utgangen av 2015. Dette er en nedgang fra 51,7 prosent fra året før. Telia hadde 37,3 prosent ved utgangen av 2015. Phonero var tredje største aktør med en andel på 3,6 prosent av antall mobiltelefoniabonnement.

Telenor hadde en markedsandel for fast bredbånd på 41,7 prosent i 2015, når vi ser privatabonnement og alle bredbåndsteknologier under ett. Dette er en nedgang fra 43,0 prosent i 2014. Get var neste største bredbåndsaktør i privatmarkedet med 17,3 prosent. Dette er opp fra 16,4 prosent sammenlignet med 2014. Telenor er største tilbyder av fiberbredbånd i privatmarkedet, med en andel på 17,9 prosent av antall abonnement.