Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nye sektoravgifter og gebyr fra 1. januar 2020
Sist oppdatert

Nye sektoravgifter og gebyr fra 1. januar 2020

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har regulert sektoravgifter og gebyr med virkning fra 1. januar 2020. Dette med hjemmel i § 5 i forskrift om sektoravgifter og gebyr til Nkom. Oppdaterte beløp er tilgjengelig på Nkoms hjemmeside.

Forskrift om sektoravgifter og gebyr til Nkom § 5 fastslår at Nkom regelmessig bør vurdere om sektoravgifter og gebyrer skal reguleres i samsvar med endringer i konsumprisindeksen eller budsjettbevilgninger. Målet er at sektoravgifter og gebyrer skal stå i forhold til Nkoms kostnader knyttet til de ulike forvaltningsområdene.

Dette er i tråd med Finansdepartementets rundskriv «Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering» (R -112/15 punkt 3.1.2, nr. 2) der det går fram at: "satsene skal gjennomgås og om nødvendig oppdateres i tilknytning til den årlige budsjettprosessen."

Nye sektoravgifter og geybyrer for 2020

Prisoversikt over sektoravgifter og gebyrer for 2020 presenteres her.