Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nye retningslinjer for støtte til bredbåndsutbygging
Sist oppdatert

Nye retningslinjer for støtte til bredbåndsutbygging

Samferdselsdepartementet har utarbeidet nye og forenklede retningslinjer for å få støtte til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. Det er bevilget 149,7 mill. kr for dette formålet i 2018.

Midlene skal fordeles til alle fylker etter en fordelingsnøkkel som baseres på den faktiske dekningen som er registrert i Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) siste dekningsundersøkelse. Nkom vil utarbeide fordelingsnøklene årlig og fordele de bevilgede midlene til hver enkelt fylkeskommune. For 2018 er fordelingsnøklene og den økonomiske rammen for hvert fylke slik:

Fylke

Fordelingsnøkkel

Bredbåndsstøtte

Akershus3,8 %5 698 000
Aust-Agder2,2 %3 335 790
Buskerud3,0 %4 546 733
Finnmark4,3 %6 455 381
Hedmark6,3 %9 441 139
Hordaland5,6 %8 325 675
Møre og Romsdal11,6 %17 295 940
Nordland13,3 %19 979 405
Nord-Trøndelag6,5 %9 716 675
Oppland4,3 %6 375 866
Oslo0,7 %996 025
Rogaland3,5 %5 222 383
Sogn og Fjordane11,5 %17 240 074
Sør-Trøndelag6,9 %10 357 102
Telemark3,2 %4 793 042
Troms4,5 %6 683 314
Vest-Agder3,7 %5 484 041
Vestfold2,2 %3 270 006
Østfold3,0 %4 483 409
Norge totalt100,0 %149 700 000

Både kommunale og fylkeskommunale prosjekter kan søke om støtte, og det er den enkelte fylkeskommune som skal prioritere prosjekter innenfor eget fylke og innenfor den økonomiske rammen fylket er tildelt. Fylkeskommunen sender deretter sin prioriterte innstilling til Nkom, som da vil kontrollere at prosjektene er i tråd med reguleringen av statstilskudd og oppfyller de kriteriene som er satt til denne ordningen.

Områder som ikke har dekning av grunnleggende bredbånd med hastighet på minimum 10 Mbit/s skal prioriteres. Minst 50% av midlene som er avsatt til hvert fylke skal anvendes til utbygging av slike områder. Men også områder med et eksisterende reelt bredbåndstilbud i intervallet 10-30 Mbit/s kan få støtte til utbygging.

Det er også et krav at lokale bidrag samlet sett for hver fylkeskommune skal utgjøre minimum 25% av de totale prosjektkostnadene, og prosjektene må innebære et reelt tilbud om bredbånd til alle husstander og bedrifter i det geografiske området det søkes støtte til. I tillegg er det et krav at tilbudet skal kunne oppgraderes til minimum 100 Mbit/s i løpet av 2-3 år.

Nkom vil invitere fylkeskommunene til et informasjonsmøte i Oslo den 13. mars 2018.