Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nye regler for informasjon ved salg av radioutstyr
Sist oppdatert

Nye regler for informasjon ved salg av radioutstyr

EU-kommisjonen har vedtatt regler for hvordan informasjon skal gis til sluttbrukere ved salg av radioutstyr. Reglene omfatter både begrensninger for hvordan utstyret kan brukes, og informasjon om hvilken godkjenning brukeren trenger for å ta radioutstyr i bruk. Reglene vil gjelde i hele EØS-området fra august 2018.

Mye av radioutstyret som er til salgs i Norge og resten av EØS, må brukeren ha tillatelse eller godkjenning for å kunne bruke. Det er også begrensninger i hvordan utstyret kan brukes og hva det kan brukes til. Dette plikter produsenter, importører og forhandlere av radioutstyr å informere kunden om i henhold til radioutstyrsdirektivet.

EU-kommisjonen har nylig vedtatt regler for hvordan slik informasjon skal gis på emballasjen til utstyret og i bruksanvisningen. Brukeren skal finne informasjonen lett tilgjengelig på boksen eller esken. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1354&from=EN)

De nye reglene vil gjelde i hele EØS-området fra 9. august 2018. Radioutstyr som gjøres tilgjengelig på markedet fra denne datoen, må inneholde informasjon om hvilke begrensninger som gjelder for bruk av utstyret, og krav om godkjenning i henhold til Annex I og II i kommisjonsbeslutningen. Annex II beskriver forkortelser som skal brukes for det enkelte land, og for Norge gjelder betegnelsen NO.

De nye reglene vil bli tatt inn i radioutstyrsforskriften Forskrift om EØS-krav til radioutstyr - Lovdata. Forskriften med endringer vil bli sendt på nasjonal høring i første halvår 2018.