Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Ny veileder om elektronisk kommunikasjon for kommuner
Sist oppdatert

Ny veileder om elektronisk kommunikasjon for kommuner

Post- og teletilsynet (PT) har utarbeidet en veileder som skal hjelpe norske kommuner å lage risiko- og sårbarhetsanalyser. Hensikten er å redusere sannsynligheten for at kommuner mister all ekom i unntakssituasjoner.

Avhengigheten av elektroniske kommunikasjonstjenester blir stadig større, og en rekke grunnleggende funksjoner forutsetter at ekomnett- og tjenester fungerer som de skal.

Kommunene har ansvar for viktige tjenester til innbyggerne og for beredskapsfunksjoner i samfunnet. Kommunene er pålagt å utarbeide helhetlige sikkerhets- og sårbarhetsanalyser (ROS). Bortfall av ekomtjenester skal inkluderes i analyser og planverk for alternative løsninger skal utredes.

PT har derfor laget veilederen «Robust elektronisk kommunikasjon – veiledning og råd til kommuner». Hensikten er å hjelpe kommunene å lage gode ROS-analyser som kan redusere sannsynligheten for å miste all ekom, og minimere konsekvensene når utfall likevel skjer.

Veilederen gir både en innføring i hvordan ekomtjenester og nettet fungerer, og råd om valg av ekomløsninger.